Publicerad den 14 april 2023

Välkomna till cmb Svensk Bygglogistik

Svensk Bygglogistik AB har funnits i nuvarande form sedan starten av 2000-talet och är idag en del i Derome-koncernen. Bolagets namn avslöjar i stort vad man gör – optimerar logistikflöden i byggsektorn.

– Vår målsättning är att utmana och effektivisera branschens arbetssätt inom logistik och ta fram lösningar på hur vi kan arbeta smartare. Vi arbetar inom hela logistikkedjan – från planering i tidiga skeden via produktion till ev. ombyggnation, berättar vd Emil Jonasson.

Större fokus på logistik
Bygglogistikfrågan, upplever Emil, får sakta men säkert, allt mer uppmärksamhet i takt med att fler inser vilka möjligheter till besparingar (pengar, tid, koldioxid…) det innebär att koll på sin logistikkedja.
– Intresset och förståelsen ökar, men samtidigt finns det fortfarande väldigt mycket mer att göra när det kommer till att omsätta det i verkligheten. Ofta tar man tag i logistiken först när det blir problem och då är det svårt att börja arbeta efter den bästa lösningen för projektet, menar han och fortsätter:
– Jag tror att det dels är en fråga om bristande kunskap, men också om svårigheter med att skapa öppna samarbeten och att säkerställa kunskapsåterföringen mellan projekt och individer.

Tydlig plan för engagemang
För er som tänker – men jag har för mig att Svensk Bygglogistik redan är partner i cmb – så har ni helt rätt, bolaget är faktiskt tillbaka efter ett kortare uppehåll.
– Nu när vi går in i samarbetet igen gör vi det med en tydlig plan för hur vi ska engagera oss för att lyfta våra och branschens frågor. Bland annat går vi in aktivt i Kunskapsgruppen för byggandets logistik och kommer att vara med i planerandet av Cmb fokus den 7 september som kommer att djupdyka i bygglogistikfrågan utifrån det hållbara byggandet.

Neutral arena
– Vi är en aktör som vill vara med och driva utveckling och vi ser cmb som en intressant kanal för detta. Här kan vi se till att lyfta frågorna via seminarier och konferenser, men också vara ett forum där vi kan utvecklas tillsammans som bransch – kommun, fastighetsbolag, entreprenörer och så vidare – och dela erfarenheter på en neutral arena, avslutar Emil.