Publicerad den 27 mars 2023

Cmb fokus om klimatledarskap

Temat på cmb fokus som genomfördes den 23 mars var klimatledarskap – vad är bra klimatledarskap och hur arbetar man med det i samhällsbyggnadssektorn?

Dagen genomfördes av cmb tillsammans med Byggföretagen och satte ljuset på hur vi kommer vidare, till handling. Dagen inleds med tre inspirerande exempel på sätt att leda och organisera (se de filmade seminarierna →)

  • Hur kan ett bonusprogram få ledare att jobba mot klimatneutralitet? (Lisa Lundin, Skanska)
  • Hur leder en klimatbudget mot de nationella målen? (Gustav Sandqvist, Akademiska Hus)
  • Ledarskap och hållbar utveckling: hur leder vi för radikal innovation? (Anna Grzelec, Borås högskola/Chalmers

Därefter diskuterades frågorna vidare i en panel bestående av representanter för branschorganisationer och forskare. Panelen bestod av Anna Lönn Lundbäck (nationell hållbarhetssamordnare i Byggföretagen), Andreas Huss (koordinator och medgrundare av HS30 Stockholms stad och senior forskare på RISE) Susan Runsten (koordinator hos BRG för Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande) - samt Carl Mossfeldt (Göteborgs stad, miljöförvaltningen).

Dagen avslutades med rundabordssamtal för dem som deltog på plats.

Missade du denna utvecklande dag? Länk till de filmade seminarierna och panelsamtalet finner du ovan. Dessutom har dagen, inklusive resultaten från rundabordssamtalen,  sammanfattats i en skrift – cmb fingerprint – som du hittar här →