Publicerad den 16 mars 2023

Startmöte för kunskapsgrupp om samverkansarbete

Den 24 april håller vi startworkshop för den nya kunskapsgruppen för samverkansarbete. Under dagen, som inleds med gemensam lunch, skall vi arbeta fram olika aspekter av samverkan för ett hållbart ledarskap och management för samhällsbyggnadssektorn. Vi diskuterar önskade effekter av samverkansarbete och identifierar möjliggörare att nå dessa. På vilka sätt är ledarskap en viktig möjliggörare och nödvändighet för ett framgångsrikt samverkansarbete? Vilka organisatoriska strukturer behöver vi för att bli framgångsrika? Vi arbetar under dagen tillsammans med att ta fram kunskapsgruppens syfte och arbetsformer.

Välkommen att medverka i denna nya grupp, som kommer att ledas av vår nya partner Actea. För att anmäla intresse, skicka mail till Joakim Forsemalm: joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se