Publicerad den 8 mars 2023

Ale kommun ny partner i cmb

Ale kommuns tätorter ligger som ett pärlband längs Göta älv, norr om Göteborg. Kommunen och är en av de mindre inom Göteborgsregionen, men med en tillväxt som varit betydande de senaste åren.

– I nuläget har vi lite växtvärk i kommunen och även i vår egen organisatoriska struktur. Cmb ser vi som en väg att bredda våra samarbeten, nätverka och skaffa oss ny kunskap för att öka vår attraktivitet , berättar Martin Hellström, verksamhetschef plan och myndighet.

Sedan E45:an byggdes ut och Alependeln etablerades i början av 2010-talet har kommunen vuxit i snabb takt.

– Intresset för att etablara sig i Ale kommun är stort, säger Martin Hellström. Just nu har vi cirka 3 000 bostäder i en aktiv planeringsfas – med både flerbostadshus och villor. Byggs allt det blir det en betydande expansion av en kommun med cirka 33 000 medborgare.

Potential i Västlänken
När Västlänken står klar om ett par år kommer kollektivtrafiken till Göteborg och Trollhättan att effektiviseras ytterligare och det tror Martin kommer att innebära att ännu fler, både privatpersoner och företag, får upp ögonen för Ale.

– Det kommer att innebära att vi knyts ännu närmare Göteborgs centrala delar, men också att vi får en Anna tillgänglighet till exempelvis Kungsbacka som ligger söder om stan. Den potentialen vill vi prata mer om framöver, fortsätter Martin.

Givande och tagande
– I nuläget har vi i Ale lite växtvärk i kommunen och även i vår egen organisatoriska struktur. Vi behöver bredda våra samarbeten, nätverka och skaffa oss ny kunskap för att öka vår attraktivitet. Samtidigt har vi byggt upp ett mycket nära samarbete med näringslivet i kommunen och där finns en hel del gemensamma erfarenheter som vi gärna vill dela med oss av.  Det är de främsta anledningarna till att vi nu blir partner i cmb, säger Martin och fortsätter:

– Vi tror att det kan finnas en mängd uppslag och idéer kring examensarbeten och forskningsprojekt i kommunen som vi gärna skulle vilja utveckla tillsammans med forskare och studenter vid Chalmers framöver.