Publicerad den 6 mars 2023

Träffa cmb:s studentråd

"Genom att vara del av cmb får jag vara med och forma framtiden för samhällsbyggnadssektorn och ta del av den mest aktuella vetenskapen kring min framtid som projektledare.
Det ger även möjlighet att interagera med branschen och knyta kontakter för framtida arbetsliv."

Så kommenterar Alex Alakiuttu, medlem i cmb:s studentråd varför han för ett drygt år sedan valde att söka en plats i rådet.

De bästa ledarna ska arbeta i samhällsbyggnadssektorn – det är ett av cmb:s mål. Att nå ut till unga, drivna studenterna och få dem att vilja  göra karriär inom sektorn är en av flera vägar att nå dit. Det är en av anledningarna till att cmb arbetar nära ett av Chalmers populäraste masterprogram med inriktning mot projektledning, DCPM (Design and Construction Project Management).

Cmb:s studentråd består av sju studenter. Rådet har i sin tur representanter i cmb:s styrgrupp samt i kommunikationsgruppen och i utbildningsutskottet, där de bidrar med det viktiga studentperspektivet på cmb:s verksamhet och på sin utbildning.

Se och läs mer om vilka de är och hur de ser sin framtid.

Följ gärna även deras arbete på Instagram