Publicerad den 3 mars 2023

Ny kortrapport: Transporter och samverkan i byggbranschen

Bygglogistiktjänster som fokuserar på materialhantering PÅ byggplatsen har fått en hel del uppmärksamhet de senaste åren. I denna rapport presenteras resultaten från det cmb-finansierade projekt där forskare studerat transporterna TILL byggplatsen, och tips på hur företag kan nå sina effektivitets- och miljömål genom att utveckla logistiken.


Under cmb frukost den 3 mars presenterade Victor Eriksson, Postdoktor vid Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Fakultet for økonomi, NTNU, och Kajsa Hulthén, Biträdande professor vid Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers, sitt forskningsprojekt och rapporten "Transporter och samverkan i byggbranschen – exempel och insikter".

Nästan hälften av allt transporterat gods in och ut ur en stad är material som går till och från en byggplats. Hur de aktörer som är med i materialförsörjningen (köpare och säljare av gods, utförare av transporttjänster mfl) samverkar och organiserar sina transporter till byggplatsen är avgörande för att  nå de högt ställda krav på effektivt byggande samt de allt tuffare miljökrav som ställs från olika håll.

Ladda ner och läs rapporten →

Se frukostseminariet på cmb:s YouTube-kanal →