Publicerad den 3 mars 2023

Nomineringsstart Guldhuset 21 mars

Vi har fantastiska unga ledare i samhällsbyggnadssektorn! Med utmärkelsen Guldhuset vill vi lyfta fram dessa förebilder.

Så om du har en fantastisk chef, medarbetare eller har du arbetat tillsammans med en kollega i en annan organisation som du tycker borde lyftas fram? Slipa då på din motivering utifrån juryns kriterier (se nedan) och nominera senast 21 maj!
I juryns bedömning av de nominerade beaktas särskilt den nominerades förmåga att:

  • nå uppsatta mål
  • bidra till värdeskapande för organisationen, kunderna och i samarbeten
  • bygga relationer och samarbete med kunder, medarbetare och partners
  • kunna kommunicera, motivera och skapa engagemang
  • visa integritet och självledarskap
  • arbeta aktivt för en arbetsplats som bidrar till ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhällsbyggande

Just nu uppdaterar vi Guldhusets webbsida till vår nya grafiska profil. Har du frågor om priset under tiden, kontakta Kristin Östling: kristin.ostling@cmb-chalmers.se