Publicerad den 2 mars 2023

Nu välkomnar vi Mölndals stad till cmb

”Stadsutvecklingsfrågorna är så mycket större än bara Mölndal och vi upplever cmb som en intressant arena för tvärvetenskapliga diskussioner och ett forum för nya tankar och idéer.”
Så kommenterar stadsbyggnadschef Björn Marklund beslutet att bli partner i cmb.

Namnet Mölndal kommer från det fornsvenska ordet mølna med betydelsen kvarn och efterleden dal – alltså kvarndalen. Namnet syftar på de kvarnar i Mölndals forsar som varit i bruk sedan 1600-talet. Idag har Mölndal omkring 70 000 invånare och är helt sammanväxt med Göteborg.

– Mölndal har det bästa av två världar, menar Björn Marklund. Vi är en relativt stor kommun och har därmed ganska stora muskler jämfört med andra kranskommuner runt Göteborg. Samtidigt är vi inte en större organisation än att vi kan ha förhållandevis korta beslutsvägar, vilket gör oss snabbrörliga vid förändringar.

Starkt näringsliv
Något som enligt Björn också gör att Mölndal sticker ut i jämförelse med andra liknande kommuner är det starka näringslivet med stora aktörer som Astra Zeneca, IKEA, KappAhl och Essity.

– Vi har exempelvis fler personer som arbetspendlar in i kommunen än ut vilket innebär att vi har en stor befolkning även dagtid. Det skapar speciella förutsättningar och möjligheter för verksamheter i staden. Mölndal har även en väl utvecklad infrastruktur med både pendel- och regiontåg och spårvagnstrafik.

– Dessvärre är den planerade utbyggnaden av stambanan mellan Göteborg och Borås via Mölndal tillfälligt pausad av regeringen, men förhoppningsvis kommer det arbetet snart igång igen, berättar Björn.

Även Västlänken kommer att gynna Mölndal. Bland annat planeras för en stor uppställningsbangård för tågen söder om Mölndals station.

Varför partnerskap i cmb?
– Stadsutvecklingsfrågorna är så mycket större än Mölndal och vi upplever cmb som intressant arena för tvärvetenskapliga diskussioner och ett forum för nya tankar och idéer. Vi är intresserade av att bland annat lyfta hållbarhetsfrågor i en bred kontext – både ekologisk, social och ekonomisk. Kort och gott hitta nya sätt att bygga för att göra skillnad!