Publicerad den 23 februari 2023

Välkomna till cmb Alecta Fastigheter

”En erfaren nykomling” – så titulerar sig Alecta Fastigheter på sin webbsida och hänvisar till att man som fastighetsbolag är en nykomling, dotterbolag till Alecta och bildat 2021. Alecta å sin sida är ett tjänstepensionsföretag med över 150 år på nacken. Avkastingen från fastighetsbolaget går tillbaka till Alectas cirka 2,6 miljoner pensionssparare över hela Sverige.

Alecta Fastighet har startat expansivt, både gällande fastighetsförvärv på ett flertal marknader, där Göteborg är ett av de prioriterade, och på personalsidan.
– Idag är vi omkring 70 medarbetare och äger och förvaltar fastigheter till ett värde av omkring 55 miljarder kronor. Målet är att fastigehtsvärdet ska nå 90 miljarder inom fem år, berättar Nickie Excellie, chef hållbarhet och kommunikation.

Framtiden i fokus
– Att vara fastighetsägare och förvaltare av både människors hem och pensionspengar innebär ett stort ansvar, men också en unik möjlighet att göra skillnad i samhället och i människors liv.  Vårt övergripande uppdrag är att ge avkastning till dem som lever på sin pension idag, men också att se till att det finns pengar till kommande generationer – de som kanske bara är barn idag.

– Det perspektivet gör att hållbarhetsfrågor som klimat, biologisk mångfald, men också hälsa och framtidstro – eller brist på desamma – är oerhört viktiga för oss, fortsätter Nickie.

Hållbarhet i vardagen
Hållbarhetsfrågorna har stort utrymme i valet av vilka fastigheter som Alecta Fastigheter förvärvar och var.
– Vid varje köp ställer vi oss frågor som, hur är miljön här, vad finns det för risker och vilken potential finns för framtiden? Vi tittar naturligtvis på ernergiperstanda och andra hårda fakta och hur man kan förbättra dessa, men även på så sådant som hur hållbar är den här fastigheten i längden och hur kan det förbättras? Hur trivs de som bor och visas här, känner man sig trygg, finns det möjlighet att göra hållbara val i vardagen, finns det närhet till rekreation och så vidare. Är det här en plats där man kan känna framtidstro?

Samarbete för barn och unga
Ungas hälsa, både fysik och känslomässig i form av just upplevelse av framtidstro, är ett område som Alecta Fastigheter valt att fokusera extra på. Bland annat genom ett samarbete med Sparks Generation, en ideell förening som hjälper ungdomsverksamheter att nå ut och unga att hitta "sin grej" – oavsett bakgrund, ambitionsnivå eller tidigare erfarenhet.
– Frågar man unga idag så säger till och med 10-åringar att det är för sent för dem att börja med en ny aktivtet eller idrott. Med en app och med hjälp av populära influensers tipsar Sparks Generation om olika aktivteter som de unga får prova på för att hitta gemenskap och sammanhang.

Varför partnerskap i cmb?
– Det finns i vårt DNA att vi vill testa nytt och annorlunda. Vi tror på att berätta om vår resa som bolag även om vi är nya och absolut inte bäst i klassen ännu. Vi vill våga göra annorlunda och vill kroka arm med andra aktörer, både inom och utom bygg- och fastighetsbranchen, och med akademin. Där ser vi cmb som en självklar arena. Dessutom är Göteborgsområdet en väldigt spännande marknad och vi avser att växa här både när det gäller fastighetsbestånd och personal.
Inom kort kommer Alecta Fastigheter att engagera sig flera av cmb:s kunskapsgrupper, primärt inom klimatledarskap, områdesutveckling och stadsutveckling.