Publicerad den 7 februari 2023

Radar ny partner i cmb!

Då var det dags att presentera årets andra nya partner i cmb - välkomna Radar arkitektur!
Oskar Götestam, du är vd för bolaget. Hur beskriver du Radar och ert arbete inom samhällsbyggnad?

– Radar arbetar med arkitektur i vid bemärkelse – vilket i en urban kontext omfattar allt från övergripande samhällsplanering, stadsbyggnad, stadsdelsutveckling till projektering och genomförande av byggnader och landskap. Nyckeln är vår tvärfackliga sammansättning på kontoret och ett strukturerat arbete, både när det gäller processer och innovation.

Hur gick era tankar inför beslutet att engagera er som partner i cmb?

– Cmb är en plattform för kunskapsuppbyggnad och spridning av lärdomar som fler aktörer har stor nytta av. Med de utmaningar som samtiden står inför känns det naturligt för oss att verka i ett sammanhang som ger bättre förutsättningar för att bidra till bra svar på de stora frågorna. Ingen aktör har ensam svaret på alla de frågor vi står inför, men tillsammans blir vi både bredare och starkare.

Radar rivstartar sitt engagemang genom att ta ledning i den nya kunskapsgruppen för områdesutveckling som cmb startar upp nu i vår. Berätta om det åtagandet.

– Att få vara med och forma arbetet är hedrande och vi ser fram emot att gruppen och det nätverk som den agerar inom genererar intressanta resultat. Det är i gränssnittet mellan olika aktörer och perspektiv som innovation skapas!

Drivkraften till engagemanget i gruppen bottnar i vår gemensamma strävan efter att fler människor ska känna sig stolta över och trivas i de miljöer och byggnader de möter i sin vardag. Radar har arbetat med stadsdelsutveckling i drygt 15 år och har ett genuint intresse för de vardagliga miljöer och platser som utgör uppväxtmiljöer för många. Kontoret har under dessa år ofta utmärkt sig för erfarenhet av och intresse för stadsbyggnadens sociala aspekter.

Nu ser vi fram emot ett konstruktivt samtal under kommande år och hoppas att tankegångar, slutsatser och resultat känns relevanta och används av många!