Publicerad den 13 januari 2023

Actea Consulting ny partner i cmb

Efter att ha fått unik insyn i cmb:s verksamhet genom ett moderatoruppdrag på Ledarskapsdagen i Göteborg våren 2022, säger vice vd Viktor Storberg Svahn att det kändes som en självklarhet för Actea Consulting att bli partner i cmb.

Actea Consulting arbetar med att ta fram och genomföra skräddarsydda lösningar för kunder inom management, organisation och kultur.
– Vi arbetar utifrån evidens och erfarenhet och har fokus på samhällsnytta. Idag har vi en bred kundbas i både offentlig sektor och näringsliv bland annat inom bygg och fastighet, berättar Viktor.

Kulturarbete
Cmb:s arbete kring projektkultur inom samhällsbyggnad är ett område som ligger väl i linje med de frågor som Viktor och hans kollegor arbetar med.
– Vi utgår från ett helhetsperspektiv och utifrån kultur, struktur och systematik tittar vi på de utmaningar våra kunder har. Det kan vara den interna företagskulturen som behöver ses över, det kan vara utmaningen med att rekrytera och behålla kompetent personal, men kan också handla om just samarbetet i projekt eller trygghet och trivsel på en arbetsplats.

Klokare tillsammans
– I praktiken arbetar vi med att stärka ledare och få våra kunder att bli duktiga inom områden som förändringsledning, effektivt beslutsfattande och teambyggande. Det handlar om att våga utmana och ge nya perspektiv, hitta nycklar till ny kunskap och kompetens och att få andra att arbeta effektivt tillsammans.
För att kunna ge professionella råd och stöd inom dessa områden anser Viktor att de själva inom Actea måste ännu duktigare på att bygga kompetensnätverk och hålla sig à jour med den senaste forskningen.
– Vi ser cmb som en chans till ökat lärande – vi får inspiration av andra och kan dela med oss av det vi har lärt oss till övriga i branschen. Vi blir klokare och kommer snabbare framåt tillsammans!

Brobyggare
Att få närmare kontakt med, och insyn i studenternas – morgondagens medarbetares – tankar och idéer, är också intressant för Actea.
– Unga idag vill bidra till samhället genom sitt jobb. De vill ha en plan för hur de ska kunna utvecklas som individer och har krav på en flexibel arbetsvardag som inte tidigare generationer haft. För oss gäller det att lära oss förstå drivkrafterna och hjälpa våra kunder att bli bättre arbetsgivare och kunna överbrygga och nyttja olikheterna så att alla kan arbeta effektivt tillsammans.

Geografin
Idag arbetar ett 60-tal personer inom Actea, varav omkring 30 inom managementområdet med projektledning, grupputveckling, processutveckling, coaching osv. Denna verksamhet återfinns i Göteborg, Jönköping och Stockholm. Dessutom finns affärsområde Försvar i Växjö, Lidköping och Östersund.
Vi på cmb ser fram emot ett produktivt samarbete!