Publicerad den 13 december 2022

Fyra ljus för ett framgångsrikt förändringsledarskap

Att leda, ledas, eller kanske förändringsledas – kan det vara något för dig och mig, er och oss? I en turbulent omvärld med många olika saker att förhålla sig till behöver vi ställa oss nya frågor. Vem kommer att leda? Vilka kommer att ledas? Men kanske viktigast av allt är - hur kommer vi att behöva förändringsledas?

Vi lever i en mycket föränderlig tid där gamla sanningar skakas i sina grundvalar och där nya rön kommer allt tätare. Detta behöver vi förhålla oss till och arbeta med, såväl individuellt som inom företag och organisationer. Framtiden framstår i allt högre grad som ett rörligt mål, saker och ting förändras snabbare än bläcket på den senaste strategin hinner torka. Hur i hela friden ska vi kunna hantera det?

Vi är i eller går in i en lågkonjunktur efter många års utveckling och tillväxt. Det är nu vi ska stanna upp reflektera och förbereda oss på nästa våg av utveckling och tillväxt. För den kommer garanterat, förr eller senare, troligen förr om man får tro de senaste rapporterna. Utifrån mina erfarenheter både som konsult och som ledare så är tid för reflektion och eftertanke viktigt för att fatta mogna och välgrundade beslut i sitt ledarskap och i sitt medarbetarskap liksom i sitt privatliv. Tar du dig tid till eftertanke? Om inte, inled då året med att boka in några tillfällen i kalendern där du verkligen gör det. Det kommer vara en av nycklarna för att kunna leda mot de rörliga målen i denna turbulenta, osäkra tid. Med detta sagt så hoppas jag att jag tänt ett första ljus.

Det andra ljuset jag vill bidra med så här vid årets final, handlar om mod. För att kunna förändringsleda måste vi vara modiga, våga utmana oss själva såväl som andra. Det verkar mycket lättare att utmana andra än oss själva, därför är det viktigt att börja med oss själva. På cmb har vi tagit beslutet att vi ska göra allt vi kan för att värna om jordens resurser och miljön. Bland annat är hur vi reser viktigt. När vi reser i tjänsten är det alltid kollektivt och aldrig med flyg. Det har fått mig att fundera över mina egna privata val. Semesterresan – hur gör man med den? Från och med nu kommer att det att bli med tåg, till familjens lika delar förtjusning och förskräckelse. Det kommer att ta tid men det kommer att vara spännande också. Detta är kanske inte så modigt tänker du. Nja, kanske inte, men det är ett litet steg tänkt att leda mot större och modigare beslut. Min uppmaning till dig som vill vara en bra förändringsledare blir således; börja med att vara modig med dig själv för att bygga mod hos andra.

För att förändringsleda behöver vi också underlätta samskapande, samarbete och hitta nya vägar. Genom att nyttja de nätverk man har på ett genomtänkt och strategiskt sätt och se till att dela sitt nätverk med andra, samt dela med sig av sin kunskap och kompetens kommer vi alla att växa. Detta är en av cmb:s hörnstenar. Att vi dessutom kan göra det utifrån en vetenskaplig grund känns allt viktigare – det borde inte vara viktigt att understryka, men har blivit det på sistone. Du som är aktiv hos oss, ge dig själv löftet att vara den som ser till att få med även dina kollegor på denna kunskapsresa! En stor del av vårt löfte till er består av möjligheterna att kompetensutveckla, nätverka och samskapa för att öka både kunnande och affärsnytta inom samhällsbyggnadssektorn. Tänd ett tredje ljus hos någon eller några i din närhet när vi tar nya tag in i 2023!

Det sista ljuset som jag vill tända och därmed belysa angående förändringledning är, förutom vikten av att vara reflekterande, modig och verka för samskapande och samarbete, att bygga tillit och engagemang. Detta är kanske det svåraste – men de organisationer som lyckas bäst är alltid de vars medarbetare känner tillit till den organisation, den verksamhet och den uppgift som de har, samtidigt som de känner inspiration, engagemang och glädje i jobbet. Gå ut i verkligheten, var med och ge dig själv hän, så kommer mycket av detta av sig självt – men det kommer sällan eller aldrig bakom ett skrivbord eller genom strategier utan i mötet med andra. Tar man sig den tiden så har man så mycket igen på sista raden, den raden där man vill ha svarta siffror.

Mina fyra ljus för förändringledning mot rörligt mål är alltså reflektion, mod, samskapande och tillit/engagemang. Låt dessa belysa din och vår väg in i nästa tillväxtperiod och se till att du har underbyggt ordentligt med de senaste forskningsrönen och den senaste kunskapen, och jobbar med de bästa kollegorna och i de bästa samarbetena. I den bästa av världar, skapad av det bästa från två världar, bygger vi framtidens samhälle!

Med hopp om många träffar IRL under 2023, önskar jag er en riktigt god jul och ett lika gott nytt år!

// Carina  Bohm, vd cmb