Publicerad den 13 december 2022

Ansökan om forskarskola beviljad!

Cmb har medverkat i en ansökan om forskarskola för hållbart samhällsbyggande, en utlysning från Formas. Ansökan, vars huvudsökande är Lunds universitet, har nu beviljats.

Tillsammans med huvudsökande Lunds universitet samt Uppsala och Malmö universitet och vår partner RISE medverkade  vi in en ansökan till en forskarskola för hållbart samhällsbyggande. I det större nätverk som ingick i ansökan finns också vår systerorganisation i Malmö, Centrum för fastighetsförvaltning (CFFF) samt våra partnerföretag Vasakronan, AB Framtiden, Stena fastigheter, HSB och Krook & Tjäder. Även Boverket och Structor är med i forskarskolan som getts namnet ASSURE - Adaptation of urban space through sustainable regeneration.

Den praktiknära forskarskolan, som finansieras av Formas och  innefattar åtta doktorandprojekt, ska undersöka en mängd olika utmaningar kopplade till renovering och omvandling av fastigheter, kvarter och områden. Det kommer att bli djupdykningar i frågor som hur vi skapar cirkulära flöden och återbruk, hur vi undviker att renovering leder till , hur man kan värna och bevara kulturmiljövärden när vi renoverar och omvandlar och hur alla aktörer som arbetar med dessa frågor kan bli mer innovativa.

Forskarskolan löper över fem år och kommer att bygga kunskap inom och mellan deltagande organisationer. cmb kommer att medverka på flera sätt, men framförallt genom att skapa ytor för kunskapsmöten och kunskapsdelning under forskarskolans gång.

- Det är jätteroligt att denna ansökan blev beviljad, den ligger ännu mer rätt i tiden nu än när det skrevs, med sitt fokus på bland annat ombyggnation och återbruk av material. Det är minst sagt på våra partners agendor, säger Joakim Forsemalm, forskare och utvecklingsledare på cmb. Vi säger stort grattis till alla medverkande partners, för all kunskap som kommer att byggas upp under de kommande fem åren inom ett så viktigt område!

Mer om utlysningen hittar du här!