Publicerad den 8 december 2022

Studiebesök och många gäster i våra kunskapsgrupper

Under hösten har det varit full aktivitet i våra åtta kunskapsgrupper. Det har blivit många spännande studiebesök – från Västlänkstunnlarna under Korsvägen till visning av bränslecellstekniken hos Powercell till presentation av en tvärfacklig planeringsorganisering i Tyresö. Vi har haft många utvecklande diskussioner om hur samtiden kräver nya sätt att förstå och samskapa, men också om de olika förutsättningar för innovation och lärande som präglar olika branscher.

Förstås har vi, som alla andra i vår breda bransch, fokus på klimatfrågan. Under året har vi startat en helt ny grupp med fokus på Klimatledarskap, i vilken ett femtontal hållbarhetschefer eller motsvarande skall utveckla sig själva och, förhoppningsvis, även er andra i branschen. Precis som alla grupper är denna dynamisk både när det gäller innehåll, arbetssätt och medlemskap. Det finns alltid möjlighet att komma med i grupperna, kontakta Joakim Forsemalm för mer information!  

Kunskapsgrupperna är tillfällen att få ny kunskap och förstå processer på nya sätt, men det är också en viktig och värdefull yta för reflektion. Inte minst i en tid där vi är pressade av olika utmaningar både privat och professionellt är kollegial reflektion en nödvändig ventil. Vi behöver alla hjälpas åt för att lösa vår tids utmaningar! 

Under 2023 fortsätter vi att förstå och formera framtiden tillsammans. Under första kvartalet kommer vi att komma ut med lite nyheter kring några av grupperna – Bygglogistikgruppen kommer att få en ny ordförande från andra kvartalet, och med det följer ett utvecklat samarbete med en av våra partners som vi jobbat mot ett tag. Gruppen för Partnering kommer att omskapas under början av året och få en lite bredare vinkel mot Samverkansprocesser/Processmetodik, vi gör just nu ett omformande arbete tillsammans med gruppens medlemmar. Till gruppen för Områdesutveckling har vi landat ett ordförandeskap, med vilket vi kan göra gruppen aktiv och drivande.  

Håll ögonen öppna här på vår nya, fina hemsida och förstås på Linkedin för att hänga med i de olika gruppernas aktiviteter!