Publicerad den 7 december 2022

Vägen framåt!

Ett blomstrande samhälle, byggt för människor. Det är cmb:s vision. Hur ska vi nå den? Genom att kultivera kunskap och samarbete som bygger framtidens management. Och vad betyder det i vardagen? Den frågan har cmb:s styrgrupp arbetat med under hösten och nu har arbetet sammanställts i ett förslag på uppdaterad verksamhetsplan och budget. 

– Det är en ambitiös plan som styrgruppen tagit fram, med många aktiviteter. Allt från konferensdagar och 25-årsjubileum till ett utökat fokus på framtidens ledare och chefer –studenterna. Under nästa år kommer vårt studentråd med sju studenter från mastersprogrammet DCPM vid Chalmers att ta en större roll och projektleda flera av de studentrelaterade aktiviteterna så där kommer vi säkert att både synas och höras mer under 2024, säger Kristin Östling, marknads- och kommunikationschef på cmb. 

I styrgruppen sitter representanter för cmb:s partnerorganisationer och vår strategiska partner, Chalmers.

Partnerrepresentanter 

Peter Hårte – Peab 

Anna Zahlbruckner – Chalmersfastigheter 

Fredrik Olsson – Sweco 

Mikaela Landin Hellqvist – NCC 

Peter Fredriksson – Skanska 

Henrik Mortensen – Akademiska hus 

Kicki Björklund – Bostadsbolaget 

Jennie Midler – Trafikverket

Chalmers 

Mia Bondelind – Programansvarig ASAM 

Pernilla Gluch – biträdande professor, avdelningschef Service Management and Logistics 

Mattias Roupé – docent vid Construction Management/Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik 

Henriette Söderberg – prefekt vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik 

Joakim Björkdahl – prefekt vid Teknikens ekonomi och organisation