Publicerad den 24 november 2022

Coreco - välkomna till cmb!

– Idag brottas samhällsbyggnadssektorn med stora gemensamma utmaningar i form av höga byggkostnader som stor klimatpåverkan. Vi vill ta oss an dessa genom att skapa duktiga beställare och där ser vi cmb som en naturlig samarbetspartner.

Så sammanfattar Henrik Melkstam, vice vd på Coreco, en viktig anledningen till att bolaget nu går med som partner i cmb. Coreco startades 2015 av Mikael Sjölund som idag är vd. Sedan starten har bolaget vuxit och har idag ett 40-tal medarbetare i form av seniora konsulter och rådgivare. Kontor finns i Göteborg och Stockholm, men uppdragen genomförs från norra till södra Sverige.
Corecos huvudområden återfinns inom fastighets- och investeringsrådgivning, konsultation kring inköp och rekrytering av inköpare. Några spännande projekt som bolaget varit drivande i är SKB:s strategiarbete inför upphandling och förvar av radioaktivt avfall och Volvos satsning på Campus Lundby i Göteborg.

Ambitioner och verklighet
– Bolaget startades för att vi ville få till en förändring i branschen och vi såg att det framför allt var via inköp och upphandling – i samarbetet mellan beställare och utförare – som potentialen var som störst, förklarar Henrik.
Han menar att det är enkelt att ha höga ambitioner och stora visioner, men när det kommer till att omsätta dessa i realiteten, att ställa krav på ett sätt så att leveransen verkligen svarar upp mot dessa, då blir det betydligt mer utmanande.
– Då behövs en djup förståelse för hur branschens olika aktörer – och affärer – fungerar. Inom Coreco har vi, genom att samarbeta med många av de stora samhällbyggnadsaktörerna, skaffat oss en gedigen kunskap inom dessa områden och den vill vi nu dela med oss av till andra aktörer för att få till en förändring.
– Men jag inser ju också att vi är långt ifrån fullärda och därför ser vi partnerskapet i cmb även som en fortbildning för våra medarbetare – allt utifrån en önskan att lära oss och förstå vår omvärld bättre.

Ny professur
Sedan tidigare har Coreco en fot i akademin genom att man bland annat har haft studenter som gjort sina examensarbeten kopplade till verksamheten.
– Exjobb är ett bra sätta att få insyn i ungas vardag och tankar kring arbetslivet, men också att få spännande frågeställningar belysta utifrån ett akademiskt perspektiv, säger Henrik. Generellt tycker jag att det forskas för lite kring ledarskap och managementfrågor relaterade till vår sektor. Det vore intressant att bygga på med forskning som belyser affärsmässighet och psykologi kring samarbeten i vår relationsbaserade bransch. En professur inom upphandling och entreprenader vore kanske vara något för akademin att fundera på!