Publicerad den 21 september 2022

Vad är en prakademi?

Cmb är en prakademi - så vad är det?

En prakademi är en organisation som verkar i mellanrummet mellan praktiken – i cmb:s fall företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggnad i praktiken såsom byggföretag, konsultbolag, byggherrar och fastighetsägare, installations- och specialföretag samt statliga och kommunala bolag och myndigheter – och akademin representerat av forskare, lärare och studenter vid universitet.

Cmb har varumärkesskyddat uttrycket prakademi hos Patent- och registreringsverket, PRV.

Vilka ingår i prakademin?

Cmb är våra partner – drygt 70 av marknadens starkaste samhällsbyggnadsaktörer inom privat och offentlig verksamhet tillsammans med akademin, framför allt representerat av Chalmers institutioner Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (engelsk förkortning ACE) och Teknikens ekonomi och organisation (TME).

I cmb arbetar akademi, företag och offentliga aktörer tillsammans för att via ett bättre management och ledarskap, bygga det samhälle som vi alla kan leva och må bra i.

Här hittar du mer om cmb:s organisation