Publicerad den 8 september 2022

Dags att sätta avtryck för vår gemensamma framtid

Som du förstås har sett vi det här laget så har cmb en ny kostym, ett nytt uttryck för vad vi är och gör. Det har varit en inspirerande resa där vi engagerat både partner och samarbetsorganisationer att bidra med kloka tankar. Det arbetet och den gemenskapen känns tydligt i hur vi nu presenterar oss.

Hoppas du gillar det nya cmb och vill engagera dig för att göra skillnad! Tillsammans behöver vi nu sätta tydliga avtryck för att förändra den situation som välden befinner sig i med hastigt stigande temperaturer. I den bästa av världar kan vi skriva en ledarkrönika här igen om några år, där vi är i en ny situation. En verklighet där vi bromsat den globala uppvärmningen så mycket att vi vet att vi passerat de värsta orosmolnen.

På cmb tar vi nu flera tydliga steg för att ta itu med vår tids största utmaning – den globala uppvärmningen. bland annat startar vi ny i september en ny kunskapsgrupp för Klimatledarskap där vi kommer att stötta arbetet med Göteborgs satsning Klimat 2030. I skrivande stund är det ett femtontal personer med i gruppen, alla med viktiga uppdrag i sina respektive organisationer.

I skrivande stund sitter jag och mina cmb-kollegor på tåget tillbaka från Köpenhamn, där vi spenderat några dagar för att samla kraft och inspiration inför höstens arbete. Syftet med resan har varit att göra verklighet av en del av ägarstiftelsens stadgar som getts begränsad uppmärksamhet tidigare: att främja nordiskt samarbete. I Köpenhamn träffade vi ett flertal nätverk som liksom cmb har sitt fokus i utrymmet där samhällsbyggnad möter utvecklings- och hållbarhetsfrågor. Bland annat besöktes omställningskoordinatorn Gate 21, filantropiska projektfinansiären Realdania och den gröna innovationsinkubatorn State of Green.

Målet har varit att inspireras av hur de arbetar med partnerskap, hur projekt och processer organiseras och framförallt vilka möjligheter det finns för samarbeten framöver. Det vi reflekterar över här på tåget är att det finns en tydlig riktning i såväl offentlig sektor som marknad att jobba utifrån skarpa mål och formuleringar. Gemensamt för de tre nätverken är att de är nära där ”det händer” och hjälper sina medlemmar att hitta finansiering och därefter leda projekten. Som en av personerna vi mötte konstaterade – ”det är ett djupt meningsfullt arbete”.

Cmb sticker i jämförelse med dessa nätverk ut på två sätt. Dels förstås genom vårt fokus på ledarskap och organisering, vilket förstås också gör att vi befinner oss lite ovanför de moment där ett projekt genererar en teknisk lösning som kan skapa en mer handgriplig förändring. Men också genom vårt nära samarbete med Chalmers och dess forskning och utbildning. Detta var nätverken vi besökte mycket nyfikna på.

Framöver kommer vi självklart hålla kontakten med våra danska vänner och bjuda in dem till olika sammanhang som vi tror passar, där vi kan lära oss av varandra som nätverk och över landsgränserna. Med oss fick vi också tips på motsvarigheter i Oslo, så det kommer att bli vårt nästa sikte i vår nordiska breddning.

Vilka goda relationer har du med nordiska samarbetspartner? Hör av dig och dela med dig, så bygger vi ett starkare sammanhang för framtidens ledarskap och management i byggsektorn!

Joakim Forsemalm
Utvecklingsledare cmb