Publicerad den 20 juni 2022

Tre nya forskningsprojekt med finansiering från CMB

Efter ett rekordstort antal ansökningar vid årets första ansökningsomgång i februari hade CMBs Forskningsutskott fem ansökningar att behandla vid mötet i maj.  

– Stiftelsens styrelse beviljade i juni ansökningar för motsvarande 1,8 miljoner kronor så det finns fortfarande drygt tre miljoner kvar att dela ut under året. Vi har sett en ny bredd på ansökningarnas kommit in under året och att flera forskare som inte tidigare sökt via CMB fått finansiering för sina idéer. Det är ett steg i rätt riktning eftersom vår finansiering bör spegla den dynamiska sektor vi alla agerar i, säger CMB:s vd Carina Bohm.   

Stiftelsen för byggandets management finansierar forskning med fokus på management och ledarskap inom samhällsbyggnadssektorn. Medel delas ut till såväl längre projekt som till förstudier och projekt som samfinansieras på olika sätt. 

I CMBs forskningsutskott, FU, kommer Mikael Mangold att vara vikarierande på RISEs plats då Karina Haugen skall vara föräldraledig. Utskottet kommer också att få en ny ordförande efter sommaren, då Christina Claeson-Jonsson på NCC och Chalmers valt att kliva åt sidan efter fem år som ordförande. 

– Christina har varit en mycket viktig del i den stabilitet som FU har haft under de senaste åren med pandemi och personella förändringarna i CMBs stab. Vi är henne enormt tacksamma  då hon med sin djupa kunskap om förutsättningarna för både forskares och praktikers verkligheter lotsat oss genom de svåra förutsättningar som varit, avslutar Carina Bohm.   

Följande projekt beviljades medel i juni 2022:

Värdeskapande kommunikation 
Projektledare Christine Räisinen, ACE
Medverkande partner: flera genom CMBs kommunikationsgrupp
Samverkande akademisk partner: Lunds universitet 

Projekteringsprocess i kontraktsform Tidig Entreprenör, TEM.
Projektledare Petra Bosch-Sijtsema, TME
Medverkande partner: Akademiska Hus
Samfinansieras med medel från SBUF och Trafikverket 

Hur främja framsyn inom byggande? En studie av Göteborgs jubileumsprojekt 
Projektledare Karl Palmås, TME
Medverkande partner: Liljewall arkitekter
Samfinansieras med LBF Forskningsstiftelse   

Inom kort kommer projekten att presenteras utförligare under fliken Forskning