Publicerad den 20 juni 2022

Kunskapsgrupperna tar semester

I början av juni höll våra kunskapsgrupper sina sista möten för verksamhetsåret 2021-2022.  Sammanlagt har våra partners träffats 26 gånger i våra olika grupper och under året har vi bland annat startat en ny grupp som kommer att fokusera på alternativa boendeformer.

Startmötet hölls i maj och samlade tio personer från bl.a. Liljewall, Akademiska Hus, Lokalförvaltningen i Göteborg och Riksbyggen. En agenda för gruppens arbete sattes – bland annat planerar gruppen för studiebesök och föredrag med forskare från NASA om tiny houses.

I våra sedan tidigare befintliga grupper har vi bl.a. varit högst upp på det som ett tag hann vara Nordens högsta byggnad – Citygate – planerat en kommande heldag om bygglogistik, fått insyn i det politiska arbetet kring Göteborgs stadsutveckling, haft studiecirkel om en samverkansstandard och gått på djupet om hur återbruksprocesser kan digitaliseras. Kunskapsgrupperna, som ses fyra gånger per år, drar igång igen i början av september:  

  • Innovationsgruppen
  • Kunskapsgruppen för bygglogistik
  • Stadsutvecklingsgruppen
  • Kommunikationsgruppen
  • BIM- och digitaliseringsgruppen
  • Partneringgruppen
  • Kunskapsgruppen för alternativa boendeformer
  • Klimatledarskapsgruppen
  • Kunskapsgruppen för Områdesutveckling 

Vid sidan av de tre nya grupperna i slutet av listan finns det också planer på en grupp med fokus på Digital Asset Management. Vi ser fram emot att höra från er och välkomnar ert engagemang!

Har du frågor kring CMB:s grupper, kontakta Joakim Forsemalm