Publicerad den 20 juni 2022

Årets kandidater för Guldhuset klara

Möt de fyra unga, drivna och framgångsrika ledare som gör upp om att få titulera sig Guldhusvinnare 2022.

Om Guldhuset →

Ida Gäskeby, teamleader affärsområde Facility Managemen, NIRAS Sweden AB

Ida har studerat affärsutveckling och entreprenörskap inom bygg- och fastighetssektorn vid  Chalmers. Som projektledare och utredare inom FM-området har hon bygg upp en stor erfarenhet inom området och hennes uppdrag sträcker sig från strategisk planering till projekt, från förvaltning och drift av fastigheter till hantering av fastighetsanknutna servicetjänster. Genom att skapa samsyn om mål, visioner och processer skapar Ida värdeskapande förståelse.
Saxat ur nomineringen: "en god förebild för modernt ledarskap med individen i fokus, mycket driven i att hela tiden hålla målen i sikte, ett föredöme avseende struktur, ordning och reda, har en tydlig målsättning om att skapa hållbara värden i alla uppdrag såväl hos kund och på arbetsplatsen".

 

Jonas Ward, samhällsbyggnadschef,  Samhällsbyggnadsförvaltningen Borås Stad

Jonas har en utbildning inom stadsvetenskap från Göteborgs universitet och har gått Göteborgsregionens ledarskapsprogram, Framtidens ledare. Under sin tid i Borås Stad har han bland annat startat Birgittagruppen, ett förvaltningsöverskridande samarbete mellan kommunikatörer, initierat "Socialt Hållbart Borås" med syfte att lyfta stadsdelar som har utmaningar samt lyft frågor om ekologi, sociala aspekter och resurseffektivt planerande av staden.
Saxat ur nomineringen: "en målinriktad chef som når uppsatta mål, skapar nya vägar och lockar till samskapande över både förvaltnings- och organisationsgränser, skapar ett stort engagemang hos medarbetare genom att uppmuntra till nytänkande, organisering och nya arbetsmetoder".

 

Neshat Alizadeh, förvaltningschef, SGS Studentbostäder

Neshat har tidigare studerat affärsutveckling och entreprenörskap vid Chalmers och fick efter en stor omorganisation, då en stor avdelning delades i två, ansvaret för den nya förvaltningsavdelningen. Neshat leder en grupp av allt från områdeschefer till fastighetsskötare och har i sin roll bland annat  projektlett  kulturutvecklingsarbetet  ”Ännu bättre tillsammans” samt arbetat aktivt för att få in fler kvinnor som fastighetsskötare. .
Saxat ur nomineringen: "förutom göra det självklara en modern ledare ska göra; såsom att lyssna, se och lyfta sina medarbetare är Neshat också orädd att fatta de svåra besluten, för företagets bästa, hon får alla att trivas, utvecklas och bli ännu bättre tillsammans."

 

Victor Nyström, regionchef Norr och Öst, Clinton Mätkonsult AB

Victor har en studiebakgrund bland annat inom företagsekonomi från Stockholm School of Economics. Han trivs bäst i komplexa utmanande projekt där det finns utrymme för ny teknik och nya lösningar. Han har erfarenhet från offshoreindustrin, geodetisk mätningsteknik, Scan2BIM och drönare. Victor har laserat flera initiativ inom digitalisering som visa vägen för hela skrået. Han har även varit en stor del i att Clintorn Mätkonsult isocertifierats.
Saxat ur nomineringen: "jobbar extremt metodiskt och strukturerat för att nå mål,  hittar hela tiden innovativa tekniska lösningar och nya affärsmöjligheter som gynnar både tillväxt och affären, sätter en tydlig struktur, är bra på att delegera och fördela ansvaret, och skapar team där folk känner ägandeskap".

Guldhuset 2022 delas ut under Guldhusgalan den 27 oktober på Världskulturmuseet i Göteborg.