Publicerad den 2 maj 2022

Ny ordförande och tre nya ledamöter - träffa de nya i styrelsen

Vid huvudmannarådet som är en stiftelses motsvarighet till årsstämma valdes tre nya ledamöter in. Dessutom var mandatperioden för styrelseordförande slut så även ny ordförande valdes.

Varmt välkomna till styrelsen säger vi till Anna Nivala – Bengt Dahlgren, Jacob Sahlqvist – White och Anna Nordén - Framtiden Byggutveckling. Och till Bo Larsson – Trafikverket säger vi att vi ser fram emot att ha dig vid rodret som ny ordförande i Stiftelsen för byggandets managementfrågor som står bakom CMB.

Så här säger de själva om sina nya uppdrag:

Bo Larsson: Jag ser fram emot att få bidra till CMBs fortsatta utveckling och vara med och leda arbetet med att säkerställa att finansiering finns för fortsatt forskning kring management och ledarskap i samhällsbyggnadssektorn.

Anna Nivala: Jag är jätteglad över möjligheten att få arbeta tillsammans med CMB för att fortsätta att utveckla branschens syn på ledarskap. Personligen brinner jag för ett öppet och inkluderande arbetssätt och jag tror att det är det bästa sättet för att ta tillvara på den fantastiska kompetens som finns hos människorna i samhällsbyggnadssektorn.

Anna Nordén: Att bygga för alla kan låta enkelt men kräver att vi tillsammans ser till att de verkliga förutsättningarna finns för att lyckas. Vi lever i en värld där vårt fotavtryck har blivit något djupt. Tillsammans behöver vi hitta lösningar, förstå konsekvenser och framför allt ständigt utveckla tankar, beakta kunskap och genomföra goda idéer. CMB möjliggör tvärfunktionell mötesplats med goda möjligheter att låta kunskap och erfarenheter mötas.

Jacob Sahlqvist: Vikten av att vi i samhällsbyggnads-sektorn driver på omställningen mot ett långsiktigt hållbart och cirkulärt byggande är högst påtaglig, och där hoppas jag kunna bidra genom min långa erfarenhet av att jobba både praktiskt och strategiskt i branschen. Det känns roligt och rätt att nu i CMB få fortsätta på driva utvecklingen och vårt gemensamma samhällsansvar i branschen.