Publicerad den 28 april 2022

Två nya vetenskapliga ledare

Som en del i det strategiska samverkansavtal som finns mellan CMB och Chalmers är vetenskapliga ledare en viktig funktion. Dessa - för de är numera två - fungerar som en viktig brygga mellan forskningen och till viss del även utbildningen på Chalmers och den praktik som det är att planera, bygga och förvalta städer och fastigheter. Det handlar helt enkelt om att säkerställa den vetenskapliga förankringen och kvaliteten i CMBs verksamhet i stort.

De vetenskapliga ledarna utses av Chalmer, en från ACE, alltså Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik samt TME, Teknikens ekonomi och organisation. Efter att Martin Löwstedt, som varit vetenskaplig ledare under de senaste tre åren nu har slutat, har Mattias Roupé (ACE) och Pernilla Gluch (TME) blivit våra samverkanspartners för de kommande tre åren. Såväl Mattias som Pernilla har tidigare medverkat i olika sammanhang inom CMB, såväl i forskningsprojekt som i olika evenemang.

Vi ser mycket fram emot utvecklade relationer och nya vägar för den viktiga kunskapen om att leda och organisera stads- och fastighetsutveckling!