Publicerad den 12 april 2022

Välkomna Serneke!

En av våra nya partnerorganisationer är ett välbekant namn i samhällsbyggnadsbranschen – Serneke. Här i Göteborg ser man uttrycket för företagets växande rent bokstavligt, i Karlatornet som reser sig på Lindholmen. I skrivande stund har bygget av vad som blir Nordens högsta byggnad kommit halvvägs. Vi träffade Patrik Hjelte, affärschef för Serneke Sverige AB för ett samtal om att företaget nu blir partners i CMB.  

– För Serneke är det viktigt att vara med i aktuella diskussioner om framtidens samhällsbyggnation. Kraven på nästa generations samhällsbyggare är många, det är därför viktigt att utbildningar inom samhällsbyggande och ledarskap utformas för att möta dessa. CMB:s fokus på ledarskap och FoU tycker vi skapar en bra arena för givande samtal inom flertalet områden med branschpartners. Serneke arbetar med allt från projekt- och affärsutveckling till produktion, eftermarknad och fastighetsförvaltning. Vi ser fram emot att få ta del av den allra senaste forskningen samtidigt som vi själva är med och bidrar med kunskap och erfarenheter till CMB.  

Vilka är framtidens viktigaste frågor, tänker du? 

– Hållbarhet och klimatfrågan är de absolut viktigaste aspekterna för oss och samhället i stort. Vi vill bidra till en ökad takt i arbetet mot en klimatneutral byggbransch och gärna till att låsa upp det som är lite konservativt. Förhoppningsvis är vi på väg in i en större förståelse för vad vi behöver göra för att komma närmre ett mer hållbart samhälle, oavsett om det gäller sociala frågor, ekonomi eller miljö. Pengar och tid blir ju snabbt historia efter att projekten är färdigställda, men behovet av hållbarhet är konstant. Vi känner alltmer att vi vill tillhöra och tillföra lösningarna på problemen.  

Vilket slags ledarskap behövs för att ta sig dit, tänker du? 

– Jag tror att vi, oavsett utmaning, alltid behöver jobba med ett närvarande och synligt ledarskap för att nå uppsatta mål. Detta har varit svårare under de senaste åren som präglats av pandemin. På Serneke pratar vi mycket om att vara tillgängliga i ledarskapet, men också om att förstå och bejaka behovet av flexibilitet. Det är ingen enkel ekvation, men nödvändig att hantera, inte minst när vi har allt större samhällsprojekt framför oss.  

Patrik nämner avslutningsvis att självledarskap är en viktig fråga i den nya verklighet där önskan om flexibilitet är stor. Just självledarskap är ju också temat för den Ledarskapsdag som precis gick av stapeln i vår regi i både Göteborg, Umeå, Stockholm och Malmö.