Publicerad den 31 mars 2022

Ny kortrapport: Beslutsstöd för knäckfrågor

I denna rapport presenteras en modell för vad samhällsbyggnadssektorns knäckfrågor handlar om. Modellen syftar också till att möjliggöra att knäckfrågor bättre kan förstås och hanteras inom samhällsbyggnadssektorn.

Samhällsbyggnadssektorns aktörer beskriver att de möter ”knäckfrågor” som ger upphov till fördröjningar, bristfälliga resultat, och skenande budgetar i plan- och byggprocesser. I intervjuer med aktörer i sektorn beskrivs “knäckfrågor” i allmänhet som situationer som:

  • är otydliga vad gäller avvägningar mellan olika intressen och behov av hänsyn till olika perspektiv,
  • behöver hanteras för att ett projekt eller en process ska komma vidare, och
  • inte kan hanteras av befintliga arbetssätt på tillfredsställande vis.

Rapporten är skriven av Kerstin Hemström, Forskare och projektledare vid Centrum för hållbar stadsutveckling (Urban Futures), Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), och Nils Björling, Arkitekt SAR/MSA, Universitetslektor i stadsbyggnad och planering, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, avdelning Stadsbyggnad, forskargruppen Urbana och regionala omvandlingar.

Modellen presenteras närmare under CMB:s frukostseminarium fredagen den 3 juni.

Ladda ner och läs rapporten →