Publicerad den 30 mars 2022

Nya kunskapsgrupper – och nytt i de andra grupperna!

Tidigare har vi skrivit om den nya kunskapsgruppen om Alternativa boendeformer, en grupp som kommer att ledas av Peter Elfstrand vid Liljewall arkitekter och som har startworkshop 5 maj.  Strax därefter kommer den andra nya gruppen som utgår från ett forskningsprojekt. Tillsammans med RISE har CMB fått medel från Vinnova för att stödja och följa arbetet med Destination Tynnered, där en ny samverkansform för områdesutveckling tas fram av partnerföretagen Bostadsbolaget, Familjebostäder och Stena fastigheter. Även Volvo cars är med i detta unika samverkansprojekt. Den nya kunskapsgruppen kommer att utgöra ett viktigt stöd för projektet genom en breddning av perspektiv och erfarenheter.  

– Vi vill prova en annorlunda form för hur CMBs grupper kan arbeta. I den här gruppen finns ett väldigt tydligt mål – att hjälpa till att skapa ett kunskapscentrum i Tynnered för hur man kan arbeta med områdesutveckling, alltså med utsatta stadsdelar. Istället för att ha en grupp som fokuserar mer övergripande på social hållbarhet, vilket det funnits en efterfrågan på hos våra partners, så ser vi en möjlighet att skapa skärpa i och framförallt riktning för frågor som tenderar att fästa dåligt i den tekniskt-ekonomiska verklighet som är samhällsbyggnad, säger Joakim Forsemalm, som leder gruppen och samtidigt genomför vad som han kallar ”stötteforskning” tillsammans med Magnus Johansson på RISE.  

Kunskapsgruppen för Områdesutveckling, som namnet alltså är på gruppen, är under uppbyggnad och kommer att ha ett första möte under försommaren, håll utkik på vår webb och hör av er till Joakim för mer information och för att anmäla intresse. I nuläget består gruppen bl.a. av personer från Mareld arkitekter, Borås stad och ovan nämnda bolag.  

Arbetet i de sedan tidigare befintliga kunskapsgrupperna fortsätter, det finns tydligt formulerade ramar för dessa, vilket också innebär kunskapsmål och planerade utkomster av gruppernas arbete. I gruppen för BIM- och digitaliseringsfrågor är Emil Björk på Plan B ny ordförande sedan årsskiftet.