Publicerad den 30 mars 2022

Nya forskningsprojekt

Tre gånger om året kan forskare söka medel ur Stiftelsen för byggandets management för att studera olika fenomen relaterade till den breda bygg- och fastighetsbranschen. Nyligen sammanträdde CMBs forskningsutskott för att bedöma de nio - rekordmånga - ansökningar som skickats in till årets första tillfälle.  Tre av dessa beviljades finansiering. 

– Det är jätteroligt att så många lämnade in projektförslag, det är ett kvitto på att CMB är relevant för både Chalmersforskare och de partners, som i stor utsträckning på olika sätt medverkar i ansökningsprocesserna, säger Carina Bohm, VD för CMB, som tillade att det kom in 11 ansökningar sammanlagt förra året.  

Totalt finns utrymme om ca. 6,2 miljoner kronor att ansöka om under 2022.  Stiftelsen för byggandets management finansierar forskning med fokus på management och ledarskap inom samhällsbyggnadssektorn det lämpar sig särskilt bra för förstudier och projekt som samfinansieras på olika sätt. 

Beviljade projekt:

Preparing a new conceptualisation of biulding processen, integration sustainbility and a resource-economic value production.
Projektledare Dimosthenis Kiforkeris, ACE
Medverkande partner: Dayspring
Samverkande akademisk partner: Högskolan i Halmstad 

Circularity and business models.
Projektledare Martine Buser, ACE
Samverkande akademisk partner: Aalborg universitet, Aarhus universitet 

Bygglogistikens roll i cirkulära flöden.
Projektledare Viktoria Sundqvist, ACE & Petra Bosch, TME
Medverkande partner: AFRY samt referensgrupp med flera olika partners
Samverkande akademisk partner: Linköpings universitet 

Inom kort kommer projekten att presenteras lite mer under fliken Forskning.  

 Sedan förra nyhetsbrevet har två andra projekt finansierats. Det ena kommer att ledas av Mattias Roupé, Docent vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers och kommer att studera ”Total BIM”, en förutsättning för digitala tvillingar i byggprojekt. Här samfinansierar CMB tillsammans med SBUF och projektet det är kopplat till vår kunskapsgrupp BIM och digitalisering. 

Även det andra projektet, ”Digital målkonfliktshantering i komplexa projekt – visualisering av miljödata kopplat till hälso- och hållbarhetseffekter” är en projekt där CMB är medfinansiär, i det fallet tillsammans med Trafikverket. Projektledare är Beata Stahre Wästberg, docent vid Institutionen för Data- och informationsteknik, Chalmers.