Publicerad den 23 mars 2022

Tam Retail ny partner i CMB

Våren fortsätter på samma väg som vintern odlat fram – med ytterligare en ny partner i CMB. Den här månaden är det Tam Retail som har valt att gå med i vårt växande nätverk. Företaget har blicken för att skapa levande platser med människan i fokus: Vår övertygelse är att allt gott kommer från torget. Ur det urbana myllret växer allt från samarbete och tolerans till innovation och välstånd, är en nyckelformulering för vad som är i fokus i Tam Retails affärsidé. Vi frågade VD Susanne Pollack om tankarna kring att gå med i CMB.   

 Vilka är era främsta anledningar att gå med i CMB? 

– CMB är ett intressant nätverk för oss av flera anledningar, men framförallt så delar vi CMBs fokus och intressefrågor samt att vi ser stor mervärde i att lära känna andra medlemsbolag i regionen. Vi är relativt okända på Västkusten och ser detta som ett smart sätt att bidra med vår kunskap i ett nytt sammanhang.   

Vad känner ni att ni framför allt kan bidra med till partnernätverket? 

– Tam har bred erfarenhet av stadsutveckling. Vi har utvecklat Nacka strand från att vara ett utpräglat kontorsområde, till en nu levande stadsdel. Vi är med och utvecklar Sturekvarter samt varit med i det vinnande bidraget för den parallell tävling som nyligen avgjordes för Centralstaden i Stockholm. Vi kan bidra med våra kunskaper om detaljplaneprocessen, dialoger med kommuner, att ta fram genomförbara affärsplaner för stadsdelar utifrån en tydlig vision samt projektleda dessa till projektet är genomfört.  

Är det några av CMB:s områden som ni framför allt vill engagera er i eller kanske något som ni tycker att CMB bör lyfta fram som inte görs idag? 

– Inledningsvis väljer vi att fokusera på områdena innovation och stadsutveckling. Ibland har branschen en tendens att fastna i tekniska och ekonomiska frågor innan man har analyserat platsens potential. Tam utgår från det mänskliga perspektivet och den så viktiga kundnytttan och vi hoppas kunna visa på möjligheterna för fastighetsägare och -utvecklare genom att få med det i sin planering. 

– Tam arbetar också strategiskt med hållbarhet vilket vi ser som en alltmer viktig och naturlig del i stadsutvecklingen, men i nya former. Det tycker vi är viktigt att fortsätta ta upp och diskutera och vi har förstått att det är på väg att skapas en klimatledarskapsgrupp inom CMB, det känns väldigt intressant.