Publicerad den 23 mars 2022

Dags att nominera till Guldhuset 2022

Vill du uppmärksamma en ung kollega eller chef som är en förebild som ledare inom samhällsbyggnadssektorn? Skicka då in en nominering till Guldhuset 2022! 

Nomineringstiden i år är februari – 13 maj.

Varje år kan du nominera en person som du tycker visar exempel på god ledarförmåga genom utvecklingsarbete i företag, organisation, projekt eller processer. Någon som är ett gott föredöme och som har stor potential.

Du som nominerar en kandidat till Guldhuset kan vara kollega, chef, kund, partner eller annan person som har en yrkesmässig relation till kandidaten. När du nominerar någon, försök att lyfta fram det unika i just din kandidats ledarskap utifrån medarbetarrelationer, kundrelationer, förändringsarbete, affärsmässighet och måluppfyllelse (se även kriterier nedan). Juryn gör sedan en samlad bedömning av kriterierna. Ju mer fyllig din motivering är, desto enklare gör du juryns arbete.

Läs mer och skicka in din nominering på Guldhusets webb →