Publicerad den 11 mars 2022

Akuro ny partner i CMB

Vi är glada att hälsa ytterligare en ny partner välkommen in i CMB, byggprojektledningsföretaget Akuro, som sedan 2009 är aktiva i Göteborg. Idag har företaget 26 medarbetare med en snittålder på 39 år, med kontor i centrala Göteborg.  

Akuro är  oftast verksamma från början till slut i ett byggprojekt och kan därför bistå med kunskap i processens alla delar - med fokus på ledarskap, hållbarhet och innovation. Under de senaste åren har företaget haft uppdrag i flera omtalade sammanhang, bl.a. jätteprojektet Platinan såväl som ombyggnationen av Strömshuset i centrala Göteborg – i båda fallen med CMBs partner Vasakronan som uppdragsgivare. En ny byggnad för Smyrnakyrkan i Frihamnen och utvecklingen av projekteringsledningen av Balders bostadsprojekt vid Bohusgatan vid Heden är andra stora projekt som Akuro arbetat i på sistone. Företagets arbetar framförallt i en utsträckt Göteborgsregion, i stort mellan Uddevalla och Kungsbacka. Vi pratade med företagets VD Peter Lindberg om var företaget befinner sig idag.   

Vilka är era främsta anledningar att gå med i CMB? 

– Vi har både arbetat med och har flera nya större projekt framför oss och CMBs fokus på ledarskap och management kan utgöra en bra plattform för att utveckla våra arbetsmetoder. I vårt arbete med Platinan för Vasakronan har vi som mest sex personer engagerade samtidigt, ett projekt har som genom sin komplexitet fört oss framåt i utvecklingen av de medverkande men även bolaget som helhet. Vi vill gärna dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter och nu får vi chansen att göra det, vilket känns väldigt bra.   

Vad känner ni att ni framför allt kan bidra med till övriga partner inom CMB? 

– Vi har god erfarenhet av senior rådgivning i stora och komplexa projekt och vill lyfta våra kunskaper om hur vi sätter upp och planerar projekt på bra sätt som möjligt, med fokus på tydlighet kring ekonomistyrning, hållbarhet och kvalitet. Vår verksamhet handlar om att verka mellan byggherrarna, deras kunder och entreprenörerna, så vi har en bra förståelse för olika delar av byggprocessen. Sen tycker vi att skapandet av goda projektkulturer och betydelsen av ledarskapet för detta är en väldigt viktig fråga. Att vi gör det konkret och handfast utvecklar förutsättningar för bättre kulturer, det hoppas vi kunna få utrymme att diskutera genom vårt engagemang i CMB.  

Är det några av CMB:s områden som ni framför allt vill engagera er i eller kanske något som ni tycker att CMB bör lyfta fram som inte görs idag? 

– Förstås är hållbarhetsfrågorna viktiga och den nya kunskapsgruppen om Klimatledarskap känns väldigt intressant för oss att vara aktiva i. Vi ser även att det vore intressant att bidra med kunskap i och lära sig av diskussionerna i både innovationsgruppen och gruppen för BIM och digitalisering.