Publicerad den 15 februari 2022

Ny partner i CMB – Isobetong

Vi är glada att hälsa ytterligare en ny partner välkommen in i CMB – Isobetong! Bolaget är verksamt inom byggteknik genom grön omställning av lättfyllnad och isolering.

Foto: Isobetong – Helikopterplattan Drottning Silvias Barnsjukhus

Isobetong är varumärket på den produkt som ägs av familjeföretaget Antopus Concrete Solution AB. Bolaget grundades av Göran Nilsson tillsammans med sina söner. Företaget startades som ett traditionellt byggföretag men sedan 2020 har verksamheten i princip uteslutande fokuserat på utvecklingen av ISOBETONG, distribution och skalbarhet. Huvudkontoret ligger i centrala Kungsbacka.

Vi pratade med affärs- och varumärkesutvecklare Stefan Friberg om varför de nu valt att engagera sig som partner i CMB.

 

Varför har ni valt att bli partner i CMB?

Ett samarbete med CMB faller sig naturligt då vi ser behovet av kunskapsutveckling inom management och ledarskap som en hörnsten i att den gröna omställningen av samhällsbyggnadssektorn.

Vilka frågor inom ledarskap och management tycker ni är viktigast att vi i samhällsbyggnadssektorn lyfter med just nu?
Främst ser vi behovet av att skrota ”silomentalitet” och öppna upp för ett mer dynamiskt och flexibel organisationsutveckling. Även digitaliseringen ser vi som ett viktigt område i att utveckla och förbättra management inom samhällsbyggnadssektorn.

Vad känner ni att ni framför allt bidrar med till nätverket?
Innovationstänk, och att våga utmana gamla sanningar för att åstadkomma en snabbare och mer hållbar utveckling.