Publicerad den 14 februari 2022

Mareld ny partner i CMB

Hafnarfjordur

Hafnarfjordur, Island, tävlingsvinst Mareld i samarbete med Kjellgren Kaminsky.

Vi är glada att hälsa ytterligare en ny partner välkommen in i CMB, Mareld landskapsarkitekter! Företaget, som funnits sedan 2006, har ett 20-tal medarbetare med huvudkontor i Göteborg och filialer i både Malmö och Östersund. Mareld har de senaste åren haft stora framgångar i tävlingar om utveckling av urbana rum och platser och ser sin styrka i öppenheten för samarbete. Vi pratade med VD och grundare Oskar Ivarsson om varför de nu valt att engagera sig som partner i CMB.

Vilka är era främsta anledningar att gå med i CMB?

Mareld är ett typiskt nätverksföretag, vi jobbar nästan uteslutande tillsammans med andra företag, det är detta som gjort oss så framgångsrika. Som jag ser det och tror kommer ett partnerskap i CMB att hjälpa oss att ta et kliv till, framförallt i relation till forskning och utveckling. Vi vill vidga horisonterna på det sättet, men är för små för att kunna göra det själva. Men som sagt, vi tror ju så hårt på samarbetet, så det handlar om det också.

Vi ser ju också att väldigt många av våra tidigare och nuvarande samarbetspartners är med i CMB, att gå med skapar bra förutsättningar för fördjupade utbyten och diskussioner med dem – och förstås andra. Vi har goda relationer med till exempel Okidoki, Semrén och Månsson, Kaminsky, och har ramavtal med bland andra Älvstranden utveckling, Poseidon och Framtiden. Och just nu har vi ju mycket att göra med Afry, som är underkonsult till oss i arbetet med Jubileumsparken.

Vad känner ni att ni framför allt kan bidra med till övriga partner inom CMB?

Vi tror att vårt fokus på livet i ögonhöjd och hur de offentliga rummen skapar förutsättningar för en utvecklad demokrati och genusperspektiv kan vara lite nya frågor för CMB och som vi vill vara med och utveckla. Som landskapsarkitekter och samhällsplanerare i olika skalor – med fokus på blå-gröna perspektiv, kan vi också bidra med idéer om ekologi och återbruk och inte minst kunskaper om barnperspektivet. Vi har ritat skolgården i det prisade projektet Hoppets förskola. Sen är vi oerhört intresserade av och kunniga i frågor om brukarmedverkan! Vi faciliterade en väldigt spännande process kring utvecklingen av Hafnafjödurs gamla hamn, där vi var del av det vinnande teamet, där politiker, medborgare och fastighetsägare slet i den fysiska modellen från olika håll. Den typen av energi tycker vi mycket om att befinna oss i!

Är det några av CMB:s områden som ni framför allt vill engagera er i eller kanske något som ni tycker att CMB bör lyfta fram som inte görs idag?

Gestaltad livsmiljö är vår hjärtefråga, för oss är det viktigt att få ut så mycket av våra medarbetares engagemang som möjligt. Vi vill  gärna medverka i flera av CMB:s grupper.