Publicerad den 11 februari 2022

Självledarskap i fokus på årets Ledarskapsdag

Banner Ledarskapsdagen 2022

Arbetslivet är under förändring. Idag förväntas medarbetare i högre grad än tidigare vara delaktiga och ta eget ansvar för slutresultat och inte bara utföra en enskild uppgift. Vad betyder en sådan utveckling för hur vi leder arbetet med att planera, gestalta, bygga och förvalta fastigheter och städer?

Under Ledarskapsdagen den 7 april träffas vi i Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg. Vi nyttjar det bästa med att vi äntligen kan träffas igen samtidigt som vi drar vinning av allt vi lärt oss om att dela verklighet digitalt. Du deltar fysiskt på den ort som ligger närmast dig och tar del av hela programmet live och via storbild från scen.

Dagen fokuserar på skärningspunkten mellan frihet och ansvar inom ramarna för den komplexa uppgift som samhällsbyggandet innebär. Hur bygger vi våra jobbrelationer på nya sätt? Och hur blir vi proffs på att både dra nytta av fördelar och parera risker med självledarskapet?

Programledare är Carin Hjulström, och på talarlistan står Stefan Söderfjäll, Anna Rosengren, Anna Tebelius Bodin och Hanna Marklund.

Lokala moderatorer

  • Teres Arvidsson - Malmö
  • Viktor Storberg Svahn - Göteborg
  • Johannes Hylander - Stockholm
  • Karina Folkesson - Umeå

Anmäl dig till Ledarskapsdagen på din ort och ta del av fyra olika perspektiv på ledarskap för en tid där vi förväntas förvänta oss mer av oss själva och varandra!

Läs hela programmet och anmäl dig på Ledarskapsdagens webb →