Publicerad den 4 februari 2022

Hinder och möjligheter för kommunal strategisk fastighetsförvaltning

Vid CMB:s digitala frukostseminarium den 4 februari presenterade Ingrid Svensson, doktor i teknikens ekonomi och organisation, och Pernilla Gluch, professor i projektbaserad organisering, forskningsprojektet ”Att leda strategisk förändring i kommunal fastighetsförvaltning”. 

– Trots vikten av god förvaltning av offentliga fastigheter har underhållet varit nedprioriterat i flera år. På flera håll i landet pågår nu arbete med att förhindra liknande scenarion i framtiden och att samtidigt ta hand om det befintliga beståndet på ett långsiktigt och hållbart sätt, både finansiellt, miljömässigt och socialt. Detta arbete benämns ofta strategisk fastighetsförvaltning och det kommer vi att fördjupa oss kring den 4 februari, säger Ingrid. 

Forskarna pekar på flera strategiska utmaningar när kommunala fastighetsförvaltare ska genomföra nödvändiga och omfattande renoveringar.

  • Behov av ett ökat mandat för kommunala fastighetsförvaltare
  • En ny syn på förvaltning som ett kontinuerligt arbete och inte som ett projekt
  • En översyn av vilka roller som krävs för effektiv samverkan
  • Ökad användning av moderna it-stöd

Ladda ner och läs rapporten här →

Se frukostseminariet på CMB:s Youtubekanal →