Publicerad den 17 januari 2022

Välkomna till CMB - AFRY!

Exteriör Afry-kontor

Från och med årsskiftet har vi nöjet att välkomna AFRY tillbaka till CMB. I dessa pandemitider får vi tag på projektledare och affärsutvecklare Petter Wadmark via en digital plattform.
Hej Petter, berätta om AFRY. Vad är det för bolag och vad gör ni?

AFRY, fd ÅF, är ett internationellt teknik-, design- och rådgivningsföretag med verksamhet inom energi, industri/digitala lösningar, infrastruktur samt process- och managementkonsultation. Företaget bildades 2019 efter samgående med finländska Pöyry.

Supply Chain Management är ett av AFRYs specialistområden, där ca 50 konsulter bildar ett team med kompetens inom, logistik, produktion, inköp, supply chain 4.0, förpackningslösningar, ledning och planering. Vi täcker den totala bilden från strategiskt samarbete med leverantörer och kunder till operativt samarbete och informationsutbyte mellan olika funktioner i ett företag.

Vi erbjuder en rad olika tjänster, allt från rådgivningstjänster och förvaltningsstrategier till förstudier, genomförandeprojekt och till och med uthyrning av kvalificerade resurser.  Inom AFRYS supplyc Chain organisation är bygglogistik ett fokusområde som kommer att vara aktiva i samarbetet framöver.

Vilka är era främsta anledningar att vara med i CMB?

Vi vill gärna vara med i detta nätverk för att ge och hålla oss uppdaterad med det senaste inom forskning. Vi ser mycket fram emot att vara med i CMB  för att kunna utbyta erfarenheter inom bygglogistikområdet och vara med och driva utvecklingen framåt. Det finns en oerhörd potential i bygglogistik, vilket vi har haft förmånen att kunna vara med och realisera för våra kunder. Vi vill genom CMB sprida de insikter och erfarenheter vi på AFRY samlat på oss under åren. Vi ser också CMB som en bra plattform för nätverkande och för att få ny inspiration från andra medlemsföretag och deras genomförda och pågående byggprojekt.

Vad känner ni att ni framför allt kan bidra med till övriga partner inom CMB?

Vår erfarenhet från det breda näringslivet med olika typer av uppdrag, vi har många olika specialiteter inom bolaget med 16 000 anställda och i huvudsak specialister med hög utbildning. Vi har också ett brett kontaktnät inom olika nivåer på många företag vilket vi tillsammans med övriga partners kan arbeta vidare med.

Är det några av CMB:s områden som ni framför allt vill engagera er i eller kanske något som ni tycker att CMB bör lyfta fram som inte görs idag?

Vi på AFRY vill engagera oss i frågor som rör bygglogistik generellt, allt från praktiska logistiktjänster till frågeställningar kopplade till lämpliga logistikstrategier för olika aktörer. Effekterna av bygglogistiklösningar tycker vi skall identifieras bättre och spridas genom ett arbete med CMB.

Framöver ser vi hållbara logistiknätverk som avgörande för samhällsutvecklingen och därmed även för byggbranschen. Tillsammans måste vi skapa en logistikinfrastruktur som drar nytta av den digitaliseringspotential som idag finns på marknaden, samt konsolidera leveranser så att transportarbetet minimeras. Att även knyta samman inleveransflödena med returer från byggprojekten i form av exempelvis återbruk och avfall kommer behöva allt mer fokus framöver. Vi ser därför att CMB skulle kunna ta en större roll i att facillitera kunskapsutbyte inom hållbarhet och cirkuläritet i byggbranschen framåt.