Publicerad den 17 januari 2022

Ingen programstart 2022 för Framtidens Samhällsbyggare

Framtidens Samhällsbyggare ett branschövergripande traineeprogram för företag och förvaltningar inom samhällsbyggnadssektorn som ägs gemensamt av CMB och GR.

De senaste två åren har programmet brottats med utmaningar i form av distansarbete och en osäker marknad som utmanat både traineer och deltagande organisationer. I arbetet med planeringen av omgång 9 med start i september 2022 har vi mött en fortsatt osäkerhet från företag och organisationer som uttrycker att de just nu inte tillfullo kan nyttja programmets och traineernas potential.

CMB och GR har därför tillsammans beslutat att göra ett uppehåll i Framtidens Samhällsbyggare. FS 9 startar alltså inte i september 2022. Vi kommer under hösten att återkomma för att se om det finns möjlighet och intresse att starta en programomgång i september 2023.

Vi vill dock understryka att programmet pågår för fullt och med fantastisk styrka fram till i höst. Programomgång 8 kommer att ha sitt idéseminarium den 20 oktober 2022, då de på uppdrag av Castellum ska redovisa sitt casearbete om Gateway Säve.

Boka gärna redan nu in detta datum för att ta del av deras gedigna arbete!

Vid frågor, kontakta vd Carina Bohm, carina.bohm@cmb-chalmers.se