Publicerad den 12 januari 2022

Två nya forskningsprojekt beviljade

Strax innan jul tog CMB:s forskningsutskott beslut om att finansiera två nya forskningsprojekt – och det finns utrymme för fler!

  • Det ena kommer att ledas av Mattias Roupé, Docent vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers och kommer att studera ”Total BIM”, en förutsättning för digitala tvillingar i byggprojekt. CMB samfinansierar tillsammans med SBUF och projektet det är kopplat till vår kunskapsgrupp BIM och digitalisering.
  • Även det andra projektet, ”Digital målkonfliktshantering i komplexa projekt – visualisering av miljödata kopplat till hälso- och hållbarhetseffekter” är en projekt där CMB är medfinansiär, i det fallet tillsammans med Trafikverket. Projektledare är Beata Stahre Wästbert, docent vid Institutionen för Data- och informationsteknik, Chalmers.

Under 2021 tog vi emot totalt 11 ansökningar, sex av dem fick finansiering. Under 2022 vill vi att antalet ansökningar skall bli fler, kontakta oss gärna för att diskutera idéer och behov och för att få hjälp att hitta forskare, eller omvänt, organisationer eller företag, som ni skulle behöva för att kunna utveckla era kunskapsbehov.