Publicerad den 16 december 2021

Ny kunskapsgrupp om alternativa boendeformer

En ny kunskapsgrupp kommer att starta efter årsskiftet, en grupp som är kopplat till forskningsprojektet Möjligheter och hinder för hållbarhet i alternativt boende, finansierat av Formas och med Lunds tekniska högskola och KTH som projektägare. CMB är med i projektet med uppgift att organisera och leda en referensgrupp med olika marknadsrepresentanter.   

Gruppen har skapats för att stötta forskningsprojektet med kunskap från både näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor om förutsättningar för att utveckla alternativa boendeformer för en svensk bostadsmarknad. Gruppens kontext är på det sättet att utveckla en idéburen bostadssektor. Det är öppet för alla CMBs partners att medverka i den. Åtagandet är en aktiv närvaro i gruppen under projekttiden.   

Under våren 2022 hålls ett startmöte för gruppen, där projektets forskare medverkar. Syftet är att i början av projektet lyssna brett kring erfarenheter och kunskaper som olika företag och kommuner har från projekt som ”ungdomsettor”, bo- och byggemenskap och självbyggeri. Denna kunskapsinhämtning ger impulser till det fortsatta forskningsarbetet, men kan också generera möjligheter för gemensamma projekt inom kunskapsgruppen.  

En direkt output för gruppens arbete är den värdefulla kunskap den kommer att bidra med till forskningsprojektet. Men gruppen kan också sätta andra mål – det kan handla om något som skrivs tillsammans, eller att metoder tas fram som hjälper branschen framåt i frågor om alternativa boendeformer. Vilka utkomsterna skall vara över tid i gruppen är något som bestäms under de två första träffarna det första året. Projektet, och därmed också gruppen, löper från årsskiftet och fram till slutet av augusti 2024.  

…och fler kunskapsgrupper är på gång!  

Under hösten har vi öppnat upp för nya inspel hos våra partners för vilka teman som behöver speglas i form av kunskapsgrupper. Efter nyår kommer vi att presentera flera nya och någon nygammal grupp. Grupperna kommer framöver att sättas i en tydligare ram med syften, avgränsningar i tid och på förhand bestämda outputs. Detta för att göra kunskapsarbetet lite mer riktat och fokuserat.  

 Fönstret är fortfarande öppet – passa på att höra av er till oss med idéer och om ni vill engagerar er i befintliga eller framtida grupper! Kontaktperson hos oss för kunskapsgrupperna är Joakim Forsemalm.