Publicerad den 6 december 2021

Kortrapport belyser utmaningar inom kommunal fastighetsförvaltning

Senaste kortrapporten om forskning från CMB handlar om utmaningar och roller inom en kommunal fastighetsförvaltning i förändring.

Det stora antalet kommunala fastigheter i behov av förnyelse, i kombination med ambitiösa nationella hållbarhetsmål, har blottlagt de utmaningar som dagens kommunala fastighetsförvaltare står inför. För att uppfylla hållbarhetsmål, ekonomiska, miljömässiga och sociala, behöver kommunala fastighetsförvaltande organisationer anta ett strategiskt synsätt med långsiktig och holistisk planering. Nuvarande arbetssätt måste omprövas, liksom synen på fastighetsförvaltarnas uppgifter och roller med nya former för samverkan och ett ökat samarbete mellan olika förvaltningar och inblandade byggaktörer som viktig del.

Ansvariga för forskningsprojektet och författare till rapporten är Pernilla Gluch, professor i projektbaserad organisation vid Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers,  och Ingrid Svensson, filosofie doktor vid Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers.

Ladda ner och läs hela rapporten (pdf öppnas i nytt fönster) →