Publicerad den 29 november 2021

Okidoki ny partner i CMB

På arkitektbyrån Okidoki arbetar ca 50 medarbetare, framför i allt Göteborg och Stockholm. Janica Wiklander är bolagets vd och på frågan vad som framför allt utmärker Okidoki poängterar hon byråns arbete i gränssnittet mellan moral  och  design.  

 – Ordet hållbarhet används idag flitigt inom samhällsbyggnad och för oss är det viktigt att det inte vattnas ur och blir till någon slags ”Kejsarens nya kläder” utan egentligt innehåll. Därför har vi valt att låta just orden moral och design genomsyra allt vi gör, från hur vi leder bolaget till hur vi bemöter och rådgör med våra kunder, berättar Janica.

Tillgänglighet för alla
Som ett aktuellt exempel nämner hon Okidokis tävlingsförslag och vinst för ny utformning Rinkebyskolan i Stockholm.
– Vårt förslag bygger på att inkludera skolverksamheten mer i samhället och på så sätt göra den mer attraktiv. Utifrån det perspektivet såg vi en möjlighet att skapa en skolbyggnad som kunde utgöra motor i omställningen till hållbarhet för hela samhället. En viktig aspekt var att göra Rinkeby och skolan mer tillgänglig för alla. 
Utöver att skolan är byggd i trä och fungerar som ett learning lab för såväl elever som samhället, så var arbetet med att skapa socioekonomisk rörelse i området viktigt. Gymnastiksalen utökades därför till en truppgymnastikhall då truppgymnastik är en påvert finansierad genre och en större anläggning med möjliga träningstider ger Rinkeby besökare från andra delar av staden.   

Partnerskap i CMB
Även om Okidoki gör entré i CMB först nu är verksamheten inte ny för Janica som bland annat varit med i Stadsutvecklingsgruppen via en tidigare arbetsgivare.
– Jag tycker att namnet – Centrum för management i byggsektorn – talar för sig självt. För mig är det självklart att Okidoki ska finnas med på denna arena där vi tillsammans diskuterar frågorna om hur vi leder sektorn för att skapa förändring, förklarar hon och fortsätter:
– Allra helst skulle jag önska att vi hade tid att vara med och driva flera CMB-frågor men primärt vill vi delta i Stadsutvecklingsgruppen och bidra med vårt angreppsätt kring moral och design. Att ta ansvar för – och leda – samhällsutvecklingen mot en snyggare, smartare och bättre värld – på riktigt!