Publicerad den 18 november 2021

Ny ordförande i Stadsutvecklingsgruppen 

Nina Kiani Janson är chef för Plan och bygg på samhällsavdelningen, Länsstyrelsen i Västra Götaland. Från och med november träder hon in i rollen som ordförande i CMB:s stadsutvecklingsgrupp. Vi träffade henne över en fika för att få veta vem hon är och vilka frågor hon brinner för. 

Hej Nina och välkommen till CMB!
Berätta om din ”resa” till dagens roll som chef för plan- och byggenheten på Länsstyrelsen?

Hej och tack så mycket! Jag är i grunden samhällsvetare och har alltid vetat att jag vill jobba inom det offentliga. Bland annat har jag en bakgrund som fritidspolitiker och har tidigare arbetat kommunalt med kultur- och fritidsfrågor, med digitaliseringsfrågor på Försäkringskassan och som administrativ chef med fokus på stadsbyggnadsfrågor inom teknisk förvaltning. Ledarskap, framförallt i relation till innovationsarbete, har gått som en röd tråd genom hela mitt yrkesliv. 

Men du har även hunnit med att arbeta inom konsultbranschen!?
Ja, efter några år på Göteborgs stads Stadsbyggnadskontor, där jag bland annat var med och utvecklade GEM – en tvärfacklig metod för gemensam planering mellan förvaltningarna, tog jag chansen att verka som utvecklingschef på Prolog och jobbade med bl.a. partnering. Det var roligt och mycket lärorikt att lära känna även ”den andra sidan”. Men jag kände efter en tid att de samhällsviktiga frågorna trots allt låg mig varmast om hjärtat.  när jag fick frågan om att söka den här tjänsten på Länsstyrelsen så kändes det som att komma hem igen.  

Vad är bäst med ditt nuvarande uppdrag?
Det finns inget bättre ställe att arbeta på! Jag trivs verkligen med att arbeta och leda utvecklingen med vår tids viktigaste frågor. Framför allt är det givande att verka i en organisation som inhyser så enormt många erfarna och kompetenta medarbetare inom alla tänkbara områden. Det är också spännande att som myndighet både få möjlighet att rådge i tidiga processer och därefter säkerställa att de blir rätt utfört. Samtidigt är det en svår balansgång, att få aktörer/personer att förstå skillnaden mellan dessa uppdrag.  

Vilka frågor för stadsutveckling ser du som viktiga framtidsfrågor? Vilka är våra utmaningar – och möjligheter?
Den kanske viktigaste frågan är om vi är där vi bör vara när det kommer till klimatfrågan!? Mycket bra och viktigt görs inom exempelvis Agenda 2030, Klimat 2030 för vår region och Politiken för gestaltad livsmiljö, men det avgörande är ju hur den omsätts i praktiken och hur det stöttar hållbarhetsmålen. Stadsutvecklingsgruppen på CMB är en intressant plattform att diskutera dessa frågor på. En annan viktig fråga för sektorn är digitaliseringen. Även här görs många bra satsningar, men är vi samstämmiga kring hur vi skall jobba och är vi rätt förberedda? 

Varför är det viktigt för en organisation som Länsstyrelsen att vara med i CMB? 
Vi samverkar med 49 olika kommuner, stora som små. Jag tror att det är en tillgång att vi för med oss dessa perspektiv i diskussionerna om storstadsutveckling. Det är också viktigt för Länsstyrelsen att vara proaktiv, exempelvis via fora som CMB, där vi även har med oss akademin.