Publicerad den 20 oktober 2021

Ny kortrapport: ledarskap i byggföretag

Ledarskap framställs ofta som en kärnprincip i moderna organisationer. Ett framgångsrikt ledarskap anses bland annat kunna stärka arbetsmoral och välmående bland medarbetarna, stärka självförtroendet och inspirera, främja kreativitet, öka handlingskraften och initiativförmågan samt skapa en gemensam målbild på organisationsnivå.

Rapporten presenterades under CMB:s Bygglunch den 19 oktober av Martin Löwstedt, forskare vid Chalmers och en av författarna till rapporten.

I den här studien har uppmärksamheten riktats mot ledarskap i byggföretag med hjälp av följande forskningsfrågor:

  • Vad betyder begreppet ledarskap bland chefer i stora byggföretag? 
  • Hur används ledarskap för att möta dagens och framtidens utmaningar i dessa företag? 

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Författare: Jonas Fasth, Martin Löwstedt och Alexanders Styhre.

Ladda ner och läs rapporten