Publicerad den 11 oktober 2021

Ledare: Ett aktivt lärande kräver ett lika aktivt ledarskap 

Ganska precis ett par månader in i min nya roll som utvecklingsledare här på CMB har jag hunnit att träffa alla gruppers och utskotts ordföranden och fått ett grepp om vilka frågor som är aktuella och hur grupperna har arbetat under de senaste åren. I kombination med att vi just startat ett arbete där vi genom en ny affärsplan ska skapa nya riktningar för vad CMB ska vara och göra, så kan en inte säga att det varit så mycket mjukstart. Det passar mig bra, jag är väldigt nyfiken på hur min lite annorlunda vetenskapliga bakgrund ska göra nytta för en bättre förståelse för de olika frågor vi behöver arbeta med för att skapa det hållbara samhället – och för varandra! 

Mitt forskningsvärv sedan jag antogs på forskarutbildningen i etnologi 2002 har fokuserat på vad vi övergripande kan kalla för ”stadsutvecklingsgöranden”. Det vill säga allt det som stadsutvecklare gör när de tar fram planer, ritar kvarter och byggnader, är med i EU-projekt för att nätverka och utbyta idéer, tar fram och använder kvalitetsprogram eller certifieringsverktyg eller gör fastighetsaffärer. Med mycket mera. Vilka berättelser är det man tar utgångspunkt i, vilka normer är i spel eller utmanas i olika projekt och processer? Och hur ska vi kunna lära oss något för att göra det bättre nästa gång och gången efter det? 

Just lärandet och förutsättningarna för olika kunskapssystem är något som är särskilt intressant i min roll på CMB. Det ska bli roligt och spännande att undersöka hur gruppernas sätt att ta sig an olika gemensamma utmaningar kan utvecklas med hjälp av metoder för reflektion. Just detta tror jag nämligen är nyckeln till ett lärande som skapar förändring. I den projektformaterade verklighet som präglar branschen i stort är det nödvändigt att hinna prata om vad vi lär oss och hur detta lärande utvecklar och omstrukturerar vårt arbete. Vi behöver inte bara tid för oss själva i en allt mer stressad vardag, utan också för varandra, för att förstå hur vi resonerar tillsammans, vad vi drivs av. CMBs grupper är, tänker jag, utmärkta arenor för den typen av samtal.  

CMBs grupper är förresten fluktuerande – om de finns kvar eller inte över tid beror på de medverkande personernas engagemang och partnerföretagens behov. För tillfället har vi grupper med fokus på Innovation, Byggandets logistik, Stadsutveckling, Agila projektledningsmetoder, BIM och digitalisering och Partnering samt utskott för Utbildning och Forskning. Vilka är framtidens viktiga utmaningar och hur vill eller behöver vi samverka kring dessa? Behövs kanske en grupp med fokus på de sociala frågorna, en som är fokuserad på cirkulära flöden, eller en som fokuserar på klimatfrågorna?  Det är upp till våra partners att bestämma. På det sättet är CMB en möjligheternas plattform för ditt företags utveckling inom ledarskap och utveckling för en hållbar stadsutveckling.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss i CMBs stab för att diskutera hur du och din organisation resonerar! 

Joakim Forsemalm
Utvecklingsledare CMB, docent i etnologi