Publicerad den 7 oktober 2021

Traineernas utmaning: framtidssäkra Gateway Säve!

Traineerna i Framtidens samhällsbyggare har nu fått sin caseutmaning från Castellum: ”Vi har tre miljoner kvadratmeter framtidstro. Med era fräscha ögon nyexaminerade, senaste kunskaperna från akademin och den digitala världen i blodet hjälp oss utveckla Säve ännu bättre, ännu mer framtidssäkrat och ännu mer attraktivt att jobba med!”

Se kort film från dagen →

Regnet står som spön i backen, blåsten får vindstrutarna på Säve flygplats att stå rakt ut och ett amfibiefordon hade bitvis varit det lämpligaste fordonet denna dag. Men inget stoppar de 10 traineerna i Framtidens samhällsbyggare omgång 8 från att vetgirigt utforska sitt framtida casearbete med Gateway Säve.

Utmanade år framför sig
Parallellt med att traineerna nu ska lära känna sin egen hemorganisation, där de har sin anställning, ska de under de kommande 14 månaderna göra längre breddningsperioder i tre andra organisationer inom samhällsbyggnadssfären – offentliga och privata – samt ta sig an detta utmanande stadsbyggnadscase i samarbete med Castellum.

– I ett så stort och annorlunda projekt som Gateway Säve finns både en enorm potential och en uppsjö av utmaningar, berättar Ulf Östermark, utvecklingsansvarig på Castellum. Vi har idag tre huvudområden som samsas här ute – framtidens flyg, elektromobila och autonoma fordon och flexibel logistik. Vi vill skapa de absolut bästa förutsättningarna för våra kunder, för staden och för Sverige som helhet och därför vill vi ta hjälp av de unga och nytänkande samhällsbyggare som traineerna är.

Kritiska ögon
CMB:s vd Carina Bohm fyller i:

– Samtidigt som de ger sig in i sitt casearbete vill vi även att de har med sig ett kritiskt tänkande in i processen. Vi vill att de ska ställa sig frågor som; Hur ser samarbetet ut mellan stad och näringsliv idag? Har vi en konstruktiv kultur i våra planerings- och byggprojekt? Hur skulle processerna kunna förändras för att göras mer effektiva? Finns det ny teknik som skulle kunna korta ledtider och minska risken för fel och slöseri?

För traineerna, som är nya in i yrkeslivet, de har samtliga 0-3 års erfarenhet av samhällsbyggnadsbranschen, är det en omtumlande dag.

– Det är väldigt mycket nytt och mycket att ta in, men det ska bli en kul utmaning, kommenterar Alfred Kindberg trainee på Peab efter presentationen.

Om nästan precis ett år kommer traineerna att stå på en scen någonstans i Göteborg och presentera vad de kommit fram till, precis som deras kollegor i FS 7 gör nu den 21 oktober när de presenterar sitt casearbete tillsammans med Jernhusen.

Länk till anmälan till FS7:s idéseminarium →

Korta fakta om Gateway Säve:

  • Tre miljoner kvm för långsiktig expansion.
  • Flexibelt nav för framtidens logistik.
  • Testarena för elektrifierade och autonoma fordon.
  • Utveckling av framtidens flyg.
  • Nya hållbara, attraktiva arbetsplatser för 5 000 till 8 000 personer.
  • 800 000 - 900 000 kvm lokal- och testyta.
  • Nära Nordens största hamn
  • 70 % av Skandinaviens befolkning inom 500 km
Samling runt en modell över området.

Samling runt en modell över området.

På flygplatsens rullbana.

På flygplatsens rullbana.

Samtal med Mariette Hilmersson, Castellums vd för Region väst.

Mariette Hilmersson, Castellums vd för Region väst, slöt upp på rundturen.

Ingång till bergrummen.

Ingång till bergrummen.

Visning av bergrummen.

Visning av bergrummen.