Publicerad den 4 oktober 2021

Plan B ny partner i CMB 

Välkomna till CMB säger vi till Plan B som blev partner den 1 oktober! Vi träffade regionchef Ylva Berner för en pratstund om vikten av att våga tänka nytt och om var hon ser största utvecklingspotentialen för BIM. 

Hej Ylva, varför har ni på Plan B valt att gå med i CMB? 

Hej! För oss på Plan B är det viktigt att vara med och bidra till branschens utveckling. Vi är redan idag aktiva i flera olika nätverk och ser CMB:s koppling till akademin som en viktig komponent som vi inte har idag. Dessutom tilltalas jag av det sätt som CMB är organiserat med ett antal olika arbetsgrupper där det finns utrymme att utveckla branschen tillsammans över organisationsgränser. Vi är alla beroende av varandra för att få saker att hända! 

Berätta mer om Plan B, vad är det för organisation? 

Vårt namn, Plan B, symboliserar ett annat sätt att göra saker på. Vi vill utmana “så har vi alltid gjort” och “så har vi aldrig gjort”. Vi startade som ett specialiserat CAD-företag som på konsultbasis arbetade med BIM, digitalisering och VDC som då var något nytt för många av våra kunder. Detta är idag i princip en hygienfaktor i moderna byggrelaterade bolag. Vi hjälper numera snarare till med att skapa mervärden utifrån digitaliseringen. Det behövs en omställning i många företag och organisationer i branschen för att verkligen kunna nyttja digitaliseringens potential fullt ut och det är där vi kommer in med vår expertis. Vi har kompetens och erfarenhet från fastighetsförvaltning och drift, digitaliseringsledare som behärskar byggprojekt och dess processer och teknikutmaningar, men också förändringsledare som stöttar våra kunder i den digitala transformation många av dem står inför.   

Ylva Berner.

Hur ser du att denna expertis kan komma till nytta inom CMB? 

Vi vill dela med oss och jag tror att vi som bransch behöver lära av varandra och tillsammans göra de förändringar som måste till. Vi kan bistå med våra erfarenheter och kompetenser, både utifrån de rent tekniska aspekterna inom vår bransch men kanske framförallt inom de organisatoriska- och affärsmodellsrelaterade frågeställningarna. Om vi ska möta en förändring kan vi ju inte bara fortsätta göra på samma sätt som vi alltid gjort bara för att vi tycker det funkar och är bekvämt. Vi kommer heller inte att lösa något genom att bara investera i ny teknik – vi behöver även organisera oss annorlunda! Den diskussionen vill vi gärna vara med och driva inom CMB.  

Är det någon särskild del i CMB:s palett av aktiviteter som ni vill engagera er i? 

Där vi står idag ser jag att den allra största potentialen i att fortsätta utveckla BIM ligger hos fastighetsägaren. Idag ligger fokus på nyttan i projekterings- och byggfas, men det är i förvaltningsskedet som det skulle kunna revolutionera arbetet och skapa helt nya möjligheter. Vi skulle kunna hitta sätt att arbeta med drift och underhåll, hyresgästanpassningar och att få in hållbarhetsarbetet på ett smart sätt i förvaltningen. Kanske fler partner skulle vara intresserade av att vara med i en grupp som arbetar tillsammans med dessa frågor? Kanske också knyta ihop med den grupp som idag arbetar med innovationsutveckling. Vem hänger på?!