Publicerad den 4 oktober 2021

CMB flyttar till coworking-kontor 

I början av september flyttade CMB:s sekretariat till nytt kontor. Numera är adressen coworkingarenan på A Working Lab (AWL). 

– Det här känns som det perfekta stället för en organisation som CMB. Vi har kvar den fysiska närheten till Chalmers då vi fortfarande finns kvar på campus Johanneberg, men blir samtidigt del av den samverkansarena som är under uppbyggnad här på AWL, säger marknads- och kommunikationschef Kristin Östling. 

Att välja en coworkingmiljö var ett strategiskt val enligt vd Carina Bohm. 

– Att bygga nya, och stärka befintliga nätverk mellan akademi och näringsliv är ett av CMB:s huvudsyften. På AWL finns redan idag ett flertal andra företag och organisationer som arbetar i samma riktning och jag tror att vi kommer kunna skapa många nya samarbetsytor och få inspiration till nya aktiviteter, säger hon. 

Under hösten har även CMB:s frukost- och lunchseminarier genomförts i AWL:s hållbarhetscertifierade lokaler. Det har möjliggjort för deltagare att återigen kunna träffas fysikt under trygga former samtidigt som föredragen kunnat följas via kvalitativa digitala sändningar för dem som föredragit det. 

Kommande månader kommer CMB även att starta igång en del nya satsningar för att få samhällsbyggnadssektorns nätverk att blomstra igen. Håll utkik i våra utskick, på vår webb och på LinkedIn! 

 

Det har redan hunnits med både workshop med styrelsen angående pågående uppdatering av affärsplanen och seminarier i de nya faciliteterna.