Publicerad den 1 oktober 2021

CMB kortrapport: Utmaningar vid organisering av stadsutvecklingsprojekt

2017 gav Göteborgs Stad den kommunala bostadskoncernen Framtiden uppdraget att genomföra ett förändringsprojekt i stadsdelen Hjällbo med syfte att skapa mer blandade boendeformer. Samtidigt som projektet hade ekonomiska motiv avsåg det också att aktivt förbättra de sociala förutsättningarna för de boende.

Det operativa arbetet bedrevs i fyra olika teman – renovering, ombildning, nyproduktion samt boende- och samhällsservice. Varje tema hade en delprojektledare och inom varje tema skapades samverkanskonstellationer för att driva arbetet framåt och lösa utmaningar. Genom att driva utveckling över organisatoriska gränser skapades en hybridorganisation med en sammansättning av olika aktörer som hade såväl gemensamma mål som särintressen.

Forskarna har studerat den hybridorganisation som skapades för att hantera uppdraget.

Ladda ner och läs rapporten här →