Publicerad den 30 september 2021

Kick-off för nya DCPM-studenter

I slutet av september hölls CMB:s årliga kick-off för de nya studenterna vid mastersprogrammet Design and Construction Project Management (DCPM) i samarbete med Älvstranden Utveckling.

Projekt Masthuggskajen presenterades på plats av Älvstranden Utvecklings Abdurrahman Toryalay, programledare Masthuggskajen, och Kristian Käll, processledare hållbarhet.

Under en eftermiddag fick studenterna, som delades in i två grupper varav den ena startade vid Masthuggskajen och den andra vid Älvrummet bredvid Lindholmspiren, en inledande presentation av CMB, introduktion till CMB:s studentråd och en guidad visning av Älvstadsmodellen.

DCPM är ett mastersprogram på Chalmers där studenter med teknisk bakgrund från till exempel arkitektur- eller byggnadsingenjörsutbildningarna får fördjupade kunskaper inom ledarskap och management. Programmet är utformat för att täcka hela byggprocessen, såsom tidiga skeden, design, byggproduktion och fastighetsförvaltning. Studenterna ska få en förståelse för sektorns komplexitet, mångfalden av deltagande aktörer och intressenter samt deras roll i processen inom branschens projektbaserade miljö.

DCPM-studenterna Mohammad Alkeek, Leonid Burtcev och Hanna Eriksson.

Vi pratade med tre av studenterna som precis påbörjat mastersprogrammet DCPM; Mohammad Alkeek, Leonid Burtcev och Hanna Eriksson.

Vad var det som gjorde att ni valde DCPM?

– Jag valde DCPM av flera skäl. Jag är intresserad både av planering, psykologi och mänskliga relationer, och så tycker jag att det skulle vara spännande att få en roll där jag kan vara en länk mellan arkitekter och ingenjörer, säger Hanna Eriksson, som tidigare läst programmet Arkitektur och teknik vid Chalmers.

Mohammad Alkeek och Leonid Burtcev har även de en utbildningsbakgrund från Chalmers, från programmet Samhällsbyggnadsteknik.

– Från början visste jag framför allt vad jag inte ville, och det skulle vara att bara sitta framför en dator och rita och göra beräkningar. Det lockar mer att försöka få en roll där man är lite mer ”spindeln i nätet”, eftersom jag gillar både planering och att vara med människor, säger Leonid Burtcev.

För Mohammad Alkeeks del är det framför allt kurserna inom ledarskap som lockar.

– I den här branschen, som ju är ganska konservativ, skulle jag vilja vara en del av ett hållbart ledarskap där jag kan hjälpa till att få fram den maximala potentialen hos dem jag arbetar med för att få lyckat resultat.