Publicerad den 6 september 2021

Start för Framtidens Samhällsbyggare 8

Den 1 september startade den åttonde omgången av traineeprogrammet Framtidens Samhällsbyggare. Tio traineer började då som anställda på sina respektive arbetsplatser, och nu väntar 14 månader av nya utmaningar och erfarenheter.

Programmets projektledare Helene Stensson, processledare Malin Larsson och Ann-Katrine Engström, samt CMB:s vd Carina Bohm hälsade traineerna välkomna under introduktionsdagen den 3 september.

– Ni kommer alltså att vara nya på jobbet tre gånger under ett år – och det kommer att vara en utmaning, säger Ann-Katrine Engström, processledare på Göteborgsregionen. Men ni kommer också lära er väldigt mycket, och ni kommer att kunna tillföra väldigt mycket hos de organisationer ni arbetar i.

Utöver att traineerna introducerades för varandra och fick information om programmets upplägg och innehåll så fick de även veta lite om det case de tillsammans ska arbeta med under de kommande 14 månaderna. Casearbetet kommer i år att genomföras i samarbete med Castellum och kommer att beröra utmaningar kopplade till projektet Gateway Säve.

Härnäst väntar två heldagar i mitten av september för att starta den gemensamma grupprocessen. Efter detta kommer traineerna träffas två gånger per månad för att arbeta med sitt casearbete, som utgör den röda tråden genom hela traineeprogrammet och som gruppen kommer att presentera i samband med programmets avslutning den 20 oktober 2022.

Värdorganisationer för årets omgång (2021/2022) av Framtidens Samhällsbyggare är: Peab, Trafikkontoret Göteborgs Stad, Fastighetskontoret Göteborgs Stad, Härryda kommun, Alingsås kommun, Kretslopp och Vatten Göteborgs Stad, Kungsbacka kommun, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad.

Läs mer på Framtidens Samhällsbyggares webb →

Läs mer om Framtidens Samhällsbyggare på CMB:s webb →