Publicerad den 2 september 2021

CMB kortrapport: Bygglogistiktjänster under uppbyggnad

Att förbättra bygglogistiktjänster i en temporär, projektbaserad kontext med många inblandade aktörer är en utmaning inom byggbranschen. Utöver kundfokus, ständiga förbättringar och teamwork visar denna rapport att modularisering och service blueprinting kan vara ett stöd vid kvalitetsutveckling av bygglogistiktjänster. 

Denna rapport bygger på resultat från det CMB-finansierade forskningsprojektet Construction Logistics Services, vars syfte har varit att stödja prioritering av kvalitetsförbättringar inom bygglogistik genom att använda ett tjänstemodularitetsperspektiv.

Författare är forskarna Ida Gremyr, Jenny Bäckstrand, Anna Fredriksson, Gabriella Gatenholm och Árni Halldórsson.

Ladda ner och läs rapporten här →